FBE- Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı

Bu topluluk için Kalıcı Uri

Mimarlık Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir. Araştırma Konuları: -Geç Dönem Osmanlı Mimarlığı -Bizans Mimarlığı -Modern Batı Mimarlığı -Klasik Dönem Osmanlı Mimarlığı -Antik Mimarlık -Kent Tarihi -Selçuklu Mimarlığı -Beylikler Dönemi Mimarlığı -İslam Mimarlığı

Gözat