FBE- Mühendislik Yönetimi Lisansüstü Programı

Bu topluluk için Kalıcı Uri

Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Gözat