16. Ulusal Mekanik Kongresi

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 127
 • Öge
  Akışkan Taşıyan Viskoelastik Borunun/ Hortumun Non-Lineer Dinamik Analizi
  (Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010) Sınır, Gültekin
  Bu çalışmada, akışkan taşıyan viscoelastik boru-şeritin kaotik danranışı araştırıldı. Viscoelastik borunun enine titreşimini veren kısmi diferansiyel denklemi, 2 terimli Galerkin kesimi ile basitleştirerek adi diferansiyel denklem sistemine dönüştürüldü. Diğer paremetreleri sabit alıp akışkan hızının değişimine göre bifurkasyon diyagramları çizildi. Sayısal sonuçlar, borunun enine titreşimi esnasında periodik, yarı periodik ve kaotic davranışlarının olduğu göstermiştir.
 • Öge
  Genişletilmiş Grafit İle Takviye Edilmiş Polimer Nanokompozitlerin Mekanik Özellikleri
  (Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010) Sever, Kutlay ; Tavman, İsmail Hakkı ; Turgut, Alpaslan ; Özdemir, İsmail
  Bu çalışmada, genişletilmiş grafit levha takviyeli yüksek yoğunluklu polietilen nanokompozitlerinin çekme mukavemeti, Young modülü ve % uzama değerleri incelenmiştir. Grafitin iki farklı boyutu, EG5 (5 mikrometre) ve EG50 (50 mikrometre) kullanılmıştır. Kütlesel grafit katkı oranı %40'a kadar genişletilmiş grafit içeren polimer nanokompozitler, matris ve grafit nano dolgunun "Brabender Plasticorder” cihazında karıştırılmasıyla hazırlanmıştır. EG5/HDPE nanokompozitleri için çekme mukavemetindeki artışın EG50/HDPE nanokompozitlere göre daha fazla olduğu belirlenmiştir.
 • Öge
  Harmonik Yük Etkisindeki İkiz Oyuk içeren Yarım Uzayda Zorlanmış Titreşimler
  (Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010) Özmutlu, Aydın ; Engin, Hasan ; Çoşku, İrfan
  Bu çalışmada, harmonik yük etkisindeki ikiz dairesel silindirik oyuk içeren elastik yarım uzayın davranışı incelenmiştir. Oyuklar tünel veya boru hattı olarak düşünülmüştür ve zorlama oyuklara yapılmaktadır. Her iki oyukta, merkezinden kendi yerel eksen takımı ile tariflenmiştir. Oyuk yerel eksen takımları arasındaki koordinat dönüşümünde Graf toplama teoremi kullanılmıştır. Çözüm sonunda, zorlama frekansının değişimine, oyuk merkezlerinin serbest yüzeye olan derinliğine ve oyuklar arasındaki mesafenin değişimine göre elde edilen sonuçlar grafikler yardımıyla verilmiştir.
 • Öge
  Siloksan İle Modifiye Edilmiş Polyester Kompozitin Mekanik Ozellikleri
  (Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010) Sever, Kutlay ; Sarikanat, Mehmet ; Seki, Yoldaş ; Tavman, Ismail H.
  Bu çalışmada, cam fiber takviyeli polyester kompozitlerin mekaniksel davranışları üstünde matris modifikasyonunun etkileri incelenilmiştir. Polyester matris malzeme oligomerik siloksan ile modifıye edilmiştir. Siloksan, cam kumaşların ağırlığı ile orantılı olarak % 1, 2 ve 3 seviyelerinde kullanılmıştır. Çekme, eğilme ve tabakalar arası kayma mukavemet testleri kompozitlerin mekanik davranışlarını incelemek için gerçekleştirilmiştir. %l-3 aralığında siloksan miktarı arttıkça, çekme, eğilme ve tabakalar arası kayma mukavemetinin arttığı açıkça görülmüştür. Polyester matris içerisine % 3 siloksan katılmasının bir sonucu olarak, polyester kompozitin tabakalar arası kayma mukavemeti yaklaşık olarak % 75 artmıştır.
 • Öge
  Uç Boyutlu Plastisite-Hasar Malzeme Modellerinin Sayısal Entegrasyonu
  (Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010) Sarıtaş, Afşin
  Bu makalede plastişite-hasar malzeme modellerinin sayısal entegrasyonu anlatılmaktadır. Doğrusal olmayan malzeme davranışının gelişimi denklemleri, Newton-Raphson yöntemi ve çözüm aralıklarının daraltılması stratejisiyle çözülmüştür. Algoritmik tutarlı tanjant matrisi asal gerilme — birim uzama sisteminde çözülmüş ve genel sisteme döndürülmüştür, Düzlemsel gerilme koşullarım elde etmek için 3 boyutlu gerilme birim uzama ilişkileri uygun koşullara sınırlanmıştır, Bu yöntemi geliştirerek yapılardaki enine donatının varlığı da dikkate alınabilir, Son olarak tavsiye edilen yöntemlerin davranış test edilmiştir.