Siloksan İle Modifiye Edilmiş Polyester Kompozitin Mekanik Ozellikleri

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2010
Yazarlar
Sever, Kutlay
Sarikanat, Mehmet
Seki, Yoldaş
Tavman, Ismail H.
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, cam fiber takviyeli polyester kompozitlerin mekaniksel davranışları üstünde matris modifikasyonunun etkileri incelenilmiştir. Polyester matris malzeme oligomerik siloksan ile modifıye edilmiştir. Siloksan, cam kumaşların ağırlığı ile orantılı olarak % 1, 2 ve 3 seviyelerinde kullanılmıştır. Çekme, eğilme ve tabakalar arası kayma mukavemet testleri kompozitlerin mekanik davranışlarını incelemek için gerçekleştirilmiştir. %l-3 aralığında siloksan miktarı arttıkça, çekme, eğilme ve tabakalar arası kayma mukavemetinin arttığı açıkça görülmüştür. Polyester matris içerisine % 3 siloksan katılmasının bir sonucu olarak, polyester kompozitin tabakalar arası kayma mukavemeti yaklaşık olarak % 75 artmıştır.
In this study, effects of matrix modification on the mechanical behavior of glass fiberreinforced polyester composite were investigated. The polyester matrix was modified with oligomeric siloxane. The siloxane was used at levels of l , 2, and 3 % based on the weight of the glass fabrics. Tensile, flexural and interlaminar shear tests were performed to observe mechanical behavior of the composites. It was apparently seen that the amount of siloxane increases in the range of 1-3 % (w/w), the tensile strength, flexural strength and interlaminar shear strength (ILSS) increases. As a result of incorporation of 3% siloxane to polyester matrix, the interlaminar shear strengths (ILSS) of the polyester composite increased approximately by 75 0/0.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
Matris modifikasyonu, Cam fiber, Polimer kompozit, Matrix modification, Glass fiber, Polymer composite
Alıntı