Akışkan Taşıyan Viskoelastik Borunun/ Hortumun Non-Lineer Dinamik Analizi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2010
Yazarlar
Sınır, Gültekin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, akışkan taşıyan viscoelastik boru-şeritin kaotik danranışı araştırıldı. Viscoelastik borunun enine titreşimini veren kısmi diferansiyel denklemi, 2 terimli Galerkin kesimi ile basitleştirerek adi diferansiyel denklem sistemine dönüştürüldü. Diğer paremetreleri sabit alıp akışkan hızının değişimine göre bifurkasyon diyagramları çizildi. Sayısal sonuçlar, borunun enine titreşimi esnasında periodik, yarı periodik ve kaotic davranışlarının olduğu göstermiştir.
İn this paper, bifurcation and chaos of a viscoelastic pipe-string conveying fluid are investigated. The the 2-term Galerkin truncations are respectively employed to simplify the partial-differential equation that governs the transverse motions of the pipe-string into a set of ordinary differential equations. The bifurcation diagrams are presented in the case that the flow speed is respectively varied while other parameters are fıxed. Numerical simulations indicate that periodic, quasi-periodic and chaotic motions occur in the transverse vibrations of the axially moving viscoelastic string.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
Alıntı