Uç Boyutlu Plastisite-Hasar Malzeme Modellerinin Sayısal Entegrasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Sarıtaş, Afşin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu makalede plastişite-hasar malzeme modellerinin sayısal entegrasyonu anlatılmaktadır. Doğrusal olmayan malzeme davranışının gelişimi denklemleri, Newton-Raphson yöntemi ve çözüm aralıklarının daraltılması stratejisiyle çözülmüştür. Algoritmik tutarlı tanjant matrisi asal gerilme — birim uzama sisteminde çözülmüş ve genel sisteme döndürülmüştür, Düzlemsel gerilme koşullarım elde etmek için 3 boyutlu gerilme birim uzama ilişkileri uygun koşullara sınırlanmıştır, Bu yöntemi geliştirerek yapılardaki enine donatının varlığı da dikkate alınabilir, Son olarak tavsiye edilen yöntemlerin davranış test edilmiştir.
İn this paper, the numerical integration of a Class of plastic-damage material models is presented. The nonlİnear evolution equations of the material are solved through Newton-Raphson method Wiilı a sub-stepping strategy. The algorithmic consistent tangent matrix is formulated in terms of the principal stress-strain components then transformed to tine general reference system. İn order to account for ihe plane stress conditions, the stress-slrain relations of the 3d material model are then condensed OLIL This technique is extended to include the presence of applied pressure or transverse reinforcing Steel for a 3d concreie material model. The proposed algorithms are tested wiih available experimental data.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
Plastisite, Hasar, Algoritmik tutarlı matris, sayısal entegrasyon
Alıntı