Genişletilmiş Grafit İle Takviye Edilmiş Polimer Nanokompozitlerin Mekanik Özellikleri

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2010
Yazarlar
Sever, Kutlay
Tavman, İsmail Hakkı
Turgut, Alpaslan
Özdemir, İsmail
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, genişletilmiş grafit levha takviyeli yüksek yoğunluklu polietilen nanokompozitlerinin çekme mukavemeti, Young modülü ve % uzama değerleri incelenmiştir. Grafitin iki farklı boyutu, EG5 (5 mikrometre) ve EG50 (50 mikrometre) kullanılmıştır. Kütlesel grafit katkı oranı %40'a kadar genişletilmiş grafit içeren polimer nanokompozitler, matris ve grafit nano dolgunun "Brabender Plasticorder” cihazında karıştırılmasıyla hazırlanmıştır. EG5/HDPE nanokompozitleri için çekme mukavemetindeki artışın EG50/HDPE nanokompozitlere göre daha fazla olduğu belirlenmiştir.
Tensile stress, Young modulus and % strain of expanded graphite/high density polyethylene nanocomposites were investigated in this study. Two different size of graphite, EG5 (5 micrometer) and EG50 (50 micrometer) were uscd. Nanocomposites containing up to 40 % weight fraction of expanded graphite filler material were prepared by mixing them in a Brabender Plasticorder. The increase in tensile stress was more pronounced for EG5/HDPE nanocomposites than EG50/HDPE nanocomposites.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
Nanokompozit, Genişletilmiş grafit, yüksek yoğunluklu polietilen, Çekme mukavemeti, Nanocomposite, Expanded graphite, High density polyethylene, Tensile stress
Alıntı