Harmonik Yük Etkisindeki İkiz Oyuk içeren Yarım Uzayda Zorlanmış Titreşimler

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2010
Yazarlar
Özmutlu, Aydın
Engin, Hasan
Çoşku, İrfan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, harmonik yük etkisindeki ikiz dairesel silindirik oyuk içeren elastik yarım uzayın davranışı incelenmiştir. Oyuklar tünel veya boru hattı olarak düşünülmüştür ve zorlama oyuklara yapılmaktadır. Her iki oyukta, merkezinden kendi yerel eksen takımı ile tariflenmiştir. Oyuk yerel eksen takımları arasındaki koordinat dönüşümünde Graf toplama teoremi kullanılmıştır. Çözüm sonunda, zorlama frekansının değişimine, oyuk merkezlerinin serbest yüzeye olan derinliğine ve oyuklar arasındaki mesafenin değişimine göre elde edilen sonuçlar grafikler yardımıyla verilmiştir.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
Yarım uzay, İkiz oyuk, Graf toplama teoremi
Alıntı