18. Ulusal Mekanik Kongresi

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 76
 • Öge
  Üç Boyutlu Elastik Kirişlerin Geometri Bakımından Doğrusal Olmayan Analizi: Asal Eksen Transformasyon Yöntemi
  (Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013) Yılmaz, Murat
  Bu çalışmada, şekil değiştirmeden önceki geometrisi doğru olan üç boyutlu elastik kirişlerin nodal yükleme altında büyük yer değiştirme ve büyük dönmeler dikkate alınarak hesaplanması sunulmuştur. Literatürde geometri bakımından doğrusal olmayan kirişlerin analizi için birçok değişik yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerdeki en büyük zorluk varyasyonel büyüklüklere uygulanan sonlu dönme transformasyonun toplama özelliği olmaması yüzünden ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada kiriş elemanının şekil değiştirmiş (uzay) geometrisi, kiriş düğüm noktalarını takip eden yapışık lokal eksen takımı yardımı ile tanımlanmıştır. Şekil değiştirmemiş (referans) geometri ile uzay geometri arasındaki bağıntılar kiriş kesitlerinin asal eksenleri arasında Rodrigues vector dönüşümü uygulanarak kurulmuştur. Uzay geometride tanımlanan hareketli eksen takımı yardımı ile kiriş elemanına ait kinematik bağıntılar elde edilmişitr. Denge denklemleri uzay geometride varyasyonel büyüklükler kullanılmadan oluşturulmuştur.
 • Öge
  Homojen Olmayan (FGM) Küresel Basınçlı Kaplarda İnhomejenlik Parametresinin Etkisi
  (Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013) Yontar, Onur ; Çelik, Onur ; Keleş, İbrahim
  Bu çalışmada sonsuz küçük elastisite teorisi kullanılarak, yalnızca iç basınca maruz kalan fonksiyonel dereceli küresel kaplarda meydana gelen gerilmeler ve şekil değiştirmeler için kuvvet serileri ile çözüm yapılmıştır. Malzeme özelliklerinin izotropik olduğu, elastiklik modülünün kalınlık boyunca üstel olarak değiştiği ve Poisson oranının sabit kaldığı kabul edilmiştir. Gerilme dağılımlarının inhomojenlik parametresine bağlı olarak değişimi hesaplanmış ve grafikler ile sunulmuştur. Bileşenlerin sürekli değişen hacim fraksiyonu içeren homojensizlik sabiti ampirik olarak belirlenir. Bu çalışmada kullanılan değerler inhomojenliğin gerilme dağılımı üzerindeki etkisini göstermek için keyfi olarak seçilmiştir
 • Öge
  Düzensiz Kafes (Latis) İçinde Temel, Dipol ve Vorteks Solitonlar
  (Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013) Bağcı, Mahmut ; Bakırtaş, İlkay ; Antar, Nalan
  Bu çalışmada, düzensiz kafes yapıları (latis) içindeki lokalize dalgaların (temel, dipol ve vorteks solitonların) birinci doğrusal olmayan (nonlinear) bant yapıları ve kararlılıkları (stabiliteleri) incelenmiştir. Çalışmada, sınır düzensizliği (edge dislocation) ve boşluk düzensizliği (vacancy defect) içeren potansiyel içindeki solitonların varlığı incelenmiştir. Solitonların doğrusal olmayan kararlılığı sayısal yöntemlerle incelenmiş ve elde edilen sonuçların Vakhitov – Kolokolov (VK) kararlılık kriterlerine uygunluğu gösterilmiştir.
 • Öge
  Tekil Yük Etkisindeki I Kirişlerinde Yanal Desteklerin Yanal Burkulmaya Etkisi
  (Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013) Albayrak, Selahattin ; Uzman, Ümit
  İnce cidarlı I kesitli kirişler günümüz yapı tekniğinde sıkça kullanılan yapı elemanlarıdır. Burulma rijitlikleri zayıf olan ince cidarlı I kesitli kirişlerin burulmaya karşı dayanımları bir takım desteklerle artırılabilir. Bu çalışmada tekil yük etkisindeki kirişlere eklenen yanal desteklerin yanal burkulma yükünü nasıl etkilediği ve elemana eklenecek olan desteklerin yeri ve ideal yay sabitlerinin sonlu eleman yöntemi ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın sonunda, elemanlara eklenecek desteklerin ideal yeri ve yay sabitleri için sonuçlar verilmiştir.
 • Öge
  Kontrollü Eksenel Gerilme Altında Akort Edilebilir Nanotel Çınlacın Elektromekanik Tasarımı
  (Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013) Yılmaz, M. ; Esfahani, M. N. ; Alaca, B. E.
  Mekanik çınlaçlar (rezonatörler), 19. yy’in sonundan itibaren elektrik devreleri ile tümleştirilerek yüksek hassasiyet ve kararlılık gösteren frekans referansları olarak kullanılagelmiştir. Mikro ve sonrasında nano teknolojiler sayesinde gittikçe küçülen çınlaç boyutları, GHz ve üzerinde frekans değerlerinde çalışan salıngaçlar (osilatörler) ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada, iki ucundan bağlı ankastre kiriş şeklindeki bir nanotel çınlacın eksenel gerilmeler altındaki salınımları incelenerek gerilmenin akort tekniği olarak kullanımı değerlendirilmiştir. Nanotel çınlaç sistemi öncelikle mekanik denge prensipleri çerçevesinde modellenerek, eksenel kuvvet varlığında meydana gelen frekans kaymaları belirlenmiştir. Çalışmanın bir sonraki basamağında bu nanotel çınlacın tümleştirildiği tahrik ve okuma elektroniği ile ortak davranışı değerlendirilerek başarılı bir salıngaç için serim tasarımı yapılacaktır. Ortaya çıkacak tasarım yaklaşımının nanotel tabanlı salıngaçlar konusunda yol gösterici olacağı düşünülmektedir.