Homojen Olmayan (FGM) Küresel Basınçlı Kaplarda İnhomejenlik Parametresinin Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013
Yazarlar
Yontar, Onur
Çelik, Onur
Keleş, İbrahim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada sonsuz küçük elastisite teorisi kullanılarak, yalnızca iç basınca maruz kalan fonksiyonel dereceli küresel kaplarda meydana gelen gerilmeler ve şekil değiştirmeler için kuvvet serileri ile çözüm yapılmıştır. Malzeme özelliklerinin izotropik olduğu, elastiklik modülünün kalınlık boyunca üstel olarak değiştiği ve Poisson oranının sabit kaldığı kabul edilmiştir. Gerilme dağılımlarının inhomojenlik parametresine bağlı olarak değişimi hesaplanmış ve grafikler ile sunulmuştur. Bileşenlerin sürekli değişen hacim fraksiyonu içeren homojensizlik sabiti ampirik olarak belirlenir. Bu çalışmada kullanılan değerler inhomojenliğin gerilme dağılımı üzerindeki etkisini göstermek için keyfi olarak seçilmiştir
Using the infinitesimal theory of elasticity, power series solutions for stresses and displacements in functionally-graded spherical vessels subjected to internal pressure alone are obtained. The material properties are assumed to be isotropic with exponentially-varying elastic modulus through the thickness and the Poisson’s ratio is assumed constant. Stress distributions depending on an inhomogeneity constant are calculated and presented in the form of graphs. The inhomogeneity constant which includes continuously varying volume fraction of the constituents is empirically determined. The values used in this study are arbitrarily chosen to demonstrate the effect of inhomogeneity on stress distribution.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
Anahtar kelimeler
Alıntı