Üç Boyutlu Elastik Kirişlerin Geometri Bakımından Doğrusal Olmayan Analizi: Asal Eksen Transformasyon Yöntemi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013
Yazarlar
Yılmaz, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, şekil değiştirmeden önceki geometrisi doğru olan üç boyutlu elastik kirişlerin nodal yükleme altında büyük yer değiştirme ve büyük dönmeler dikkate alınarak hesaplanması sunulmuştur. Literatürde geometri bakımından doğrusal olmayan kirişlerin analizi için birçok değişik yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerdeki en büyük zorluk varyasyonel büyüklüklere uygulanan sonlu dönme transformasyonun toplama özelliği olmaması yüzünden ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada kiriş elemanının şekil değiştirmiş (uzay) geometrisi, kiriş düğüm noktalarını takip eden yapışık lokal eksen takımı yardımı ile tanımlanmıştır. Şekil değiştirmemiş (referans) geometri ile uzay geometri arasındaki bağıntılar kiriş kesitlerinin asal eksenleri arasında Rodrigues vector dönüşümü uygulanarak kurulmuştur. Uzay geometride tanımlanan hareketli eksen takımı yardımı ile kiriş elemanına ait kinematik bağıntılar elde edilmişitr. Denge denklemleri uzay geometride varyasyonel büyüklükler kullanılmadan oluşturulmuştur.
This presents the development of an initially straight beam element for geometric non-linear analysis of elastic structures considering large deflection and finite rotations. There are many popular finite element formulations for solving nonlinear beams. Finite rotational transformation of variables became a challenging task because of the non-linear character of space of 3D rotations. In this study, the space configuration of the element is directly interpolated via an attached local coordinate system and a moving coordinate system which revealed all the kinematic expressions of the element with twelve parameters. Finite rotational transformation between configurations is carried out only between principal axes of cross-sections in vector form with Rodrigues transformation which overcame the difficulties of rotational transformation. Direct equilibrium equations are obtained on the deformed configuration by averaging the stress resultants over the problem domain.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
Anahtar kelimeler
Alıntı