Tekil Yük Etkisindeki I Kirişlerinde Yanal Desteklerin Yanal Burkulmaya Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013
Yazarlar
Albayrak, Selahattin
Uzman, Ümit
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
İnce cidarlı I kesitli kirişler günümüz yapı tekniğinde sıkça kullanılan yapı elemanlarıdır. Burulma rijitlikleri zayıf olan ince cidarlı I kesitli kirişlerin burulmaya karşı dayanımları bir takım desteklerle artırılabilir. Bu çalışmada tekil yük etkisindeki kirişlere eklenen yanal desteklerin yanal burkulma yükünü nasıl etkilediği ve elemana eklenecek olan desteklerin yeri ve ideal yay sabitlerinin sonlu eleman yöntemi ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın sonunda, elemanlara eklenecek desteklerin ideal yeri ve yay sabitleri için sonuçlar verilmiştir.
Thin-walled I beams are the structural elements that are used frequently in today’s construction techniques. Resistance against torsion of the thin-walled I-beams having weak torsional rigidity can be increased through some bracing. In this study, it is aimed to see how lateral bracings attached to the beams subjected to a vertical force affects lateral buckling moment, and to determine the ideal spring constants of the bracings to be attached to the beam by finite element method. In the end of this study, the results are given for ideal location and spring constants of bracings which are added to elements.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
Anahtar kelimeler
Alıntı