FBE- Tekstil Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 147
 • Öge
  Hidrojen peroksit ile ağartılmış ve optik beyazlatılmış pamuklu kumaşlarda görülen sararmanın incelenmesi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996) Kocabaş, Gülay ; Dayıoğlu, Habib ; 55983 ; Tekstil Mühendisliği
  In order to eliminate the undesirable yellowness of white fabrics, home blueing is often resorted to. A small amount of ultramarine applied to the cloth eliminates the yellowish tint of the fabric. When optical bleaching agents are imployed a part of the blue radiation emanated by these substances under the action of ultra-violet rays is used for the neutralization of yellowness, and the remaining part is added to the light reflected from the specimen. Most widely used are bleaching agents from the stilbene series, especially such derivatives as 4,4'-diamino,2,2*-stilben-sulphonic acids, for instance direct white : <^ y-M CO HN^ y~cH -HC~( ^NHCPHAK^ ^> HO3S SO^H Of great importance are optical bleaching agents on the basis of cyanuric chloride, for instance blanckophor B *çy HQ,S SCfeH Y R R These substances are characterized by intensive fluorescence and high substantivity towards cellulose fibre. Almost 90% of these substances used for treating cellulose fibres are derivatives of stilbene triazine. The behavior of these substances, their stability and strength depend on the form of radicals R and R'. At present, in many countries white textile goods are treated with these substances, and a number of firms produce a large variety of optical brightening agents. Some investigators advise the use of a combination of some optical and chemical bleaching agents, i.e., combined chemical and optical bleaching. Others recommend to combine the use optical brightening agents with the treatment of fabrics with precondensation products of synthetic resins or with various finishing agents. A great disadvantage of optical brightening agent is that fluorescence is considerably reduced under the influence of many external factors and their resistance to light is low. This study is concerned with the yellowing that takes place on cotton fabrics after peroxide bleaching and optical brightenings. A wide range of optical brightening agents and some softeners have been tested and the yellowing on textiles has been observed. The following parameters have been investigated in order to detect yellowing possibilities. 1- The behavior of optical brightening agents in different concentrations. 2- The behavior of softeners. 3- The influence of pH of the bleaching bath. 4- The fabric processing conditions. xm In order to eliminate the undesirable yellowness of white fabrics, home blueing is often resorted to. A small amount of ultramarine applied to the cloth eliminates the yellowish tint of the fabric. When optical bleaching agents are imployed a part of the blue radiation emanated by these substances under the action of ultra-violet rays is used for the neutralization of yellowness, and the remaining part is added to the light reflected from the specimen. Most widely used are bleaching agents from the stilbene series, especially such derivatives as 4,4'-diamino,2,2*-stilben-sulphonic acids, for instance direct white : <^ y-M CO HN^ y~cH -HC~( ^NHCPHAK^ ^> HO3S SO^H Of great importance are optical bleaching agents on the basis of cyanuric chloride, for instance blanckophor B *çy HQ,S SCfeH Y R R These substances are characterized by intensive fluorescence and high substantivity towards cellulose fibre. Almost 90% of these substances used for treating cellulose fibres are derivatives of stilbene triazine. \/ H0£ i^H \/ k it Xll The behavior of these substances, their stability and strength depend on the form of radicals R and R'. At present, in many countries white textile goods are treated with these substances, and a number of firms produce a large variety of optical brightening agents. Some investigators advise the use of a combination of some optical and chemical bleaching agents, i.e., combined chemical and optical bleaching. Others recommend to combine the use optical brightening agents with the treatment of fabrics with precondensation products of synthetic resins or with various finishing agents. A great disadvantage of optical brightening agent is that fluorescence is considerably reduced under the influence of many external factors and their resistance to light is low. This study is concerned with the yellowing that takes place on cotton fabrics after peroxide bleaching and optical brightenings. A wide range of optical brightening agents and some softeners have been tested and the yellowing on textiles has been observed. The following parameters have been investigated in order to detect yellowing possibilities. 1- The behavior of optical brightening agents in different concentrations. 2- The behavior of softeners. 3- The influence of pH of the bleaching bath. 4- The fabric processing conditions. xm In order to eliminate the undesirable yellowness of white fabrics, home blueing is often resorted to. A small amount of ultramarine applied to the cloth eliminates the yellowish tint of the fabric. When optical bleaching agents are imployed a part of the blue radiation emanated by these substances under the action of ultra-violet rays is used for the neutralization of yellowness, and the remaining part is added to the light reflected from the specimen. Most widely used are bleaching agents from the stilbene series, especially such derivatives as 4,4'-diamino,2,2*-stilben-sulphonic acids, for instance direct white : <^ y-M CO HN^ y~cH -HC~( ^NHCPHAK^ ^> HO3S SO^H Of great importance are optical bleaching agents on the basis of cyanuric chloride, for instance blanckophor B *çy HQ,S SCfeH Y R R These substances are characterized by intensive fluorescence and high substantivity towards cellulose fibre. Almost 90% of these substances used for treating cellulose fibres are derivatives of stilbene triazine. \/ H0£ i^H \/ k it Xll The behavior of these substances, their stability and strength depend on the form of radicals R and R'. At present, in many countries white textile goods are treated with these substances, and a number of firms produce a large variety of optical brightening agents. Some investigators advise the use of a combination of some optical and chemical bleaching agents, i.e., combined chemical and optical bleaching. Others recommend to combine the use optical brightening agents with the treatment of fabrics with precondensation products of synthetic resins or with various finishing agents. A great disadvantage of optical brightening agent is that fluorescence is considerably reduced under the influence of many external factors and their resistance to light is low. This study is concerned with the yellowing that takes place on cotton fabrics after peroxide bleaching and optical brightenings. A wide range of optical brightening agents and some softeners have been tested and the yellowing on textiles has been observed. The following parameters have been investigated in order to detect yellowing possibilities. 1- The behavior of optical brightening agents in different concentrations. 2- The behavior of softeners. 3- The influence of pH of the bleaching bath. 4- The fabric processing conditions.
 • Öge
  Konfeksiyonda kalite kontrol programının önemi ve oluşturulması
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997) Karakoç, Arzu ; Özipek, Bülent ; 66502 ; Tekstil Mühendisliği
  Kaliteyi kısaca kullanıma uygunluk olarak tanımlayabiliriz. Firmalar müşterilerini memnun edebilmek için bir kalite sistemi kurmak ve işletmek durumundadırlar. Böylece bir sistemde kalite planlanmalı kontrol edilmeli ve geliştirilmeli ve bu konularda gerekli eğitim tüm kuruluş çalışanlarına fonksiyonel düzeylerine göre verilmelidir. Kalite kontrol imalatın bir bölümü olmaktan çıkmış kendi başına kesim, planlama, satış gibi bir bölüm olmuştur. Kalite kontrol elemanları sadece kendi müdürlerine ve yöneticilerine bağlı bir duruma gelmişlerdir. Kalite kontrol müdürlüğü imalattan bağımsız denetim müdürlüğü haline gelmiştir. Bu kişilerin görevi çalışanları hatalarından dolayı cezalandırmak veya sadece hataların tespiti değildir. Hazırlanan raporlar sonucu yapılan hatalar kayıt edilir ve tekrar etmemesi için gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanır. Kaliteli mal üretimi için gereken kalite kontrol birimlerinin oluşturulması gerekli programın belirlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesi için yöneticilere büyük görev düşmektedir. Bu tez çalışmasında konfeksiyon firmalarında uygulanmak üzere tavsiye edilen Kalite Kontrol Programı ve bu programın uygulanışında izlenebilecek yol incelenmiştir. Bu programın temeli bir Amerikan firması olan J.C. Penney firmasının imalatçıları için derlediği notlardır. Ayrıca tez çalışmasında tavsiye edilen K.K. Programının benzeri bir programı uygulayan X firmasının (firma adının açıklanması istenmediğinden X firması olarak bahsedilecektir.) K.K. sistemi ve uygulamaları incelenmiştir Yapılan araştırmalar sonucu yeni bir Kalite Kontrol sistemi oturtmaya çalışan X firmasının karşılaştığı zorluklar, izlenen yol, şu andaki durumu ve bundan sonraki hedefleri Kalite Kontrol sistemi oluşturmak isteyen firmalara örnek olmak üzere özetlenmiştir.
 • Öge
  Kalite güvence sistemleri ve bir konfeksiyon işletmesinde uygulanması
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997) Gülyan, Süleyman ; Kaloğlu, Fatma ; 66620 ; Tekstil Mühendisliği
  Bu çalışmada önce "kalitenin" ne demek olduğu anlatılmış, kalite ve müşteri memnuniyeti arasındaki ilişki irdelenmiş daha sonra da kalite geliştirmedeki aşamalardan söz edilmiştir. İkinci bölümde; Toplam Kalite Anlayışı tanıtılmış ve Klasik Kalite Anlayışı ile aralarındaki farklar ele alınmış, Türkiye'deki Toplam Kalite çalışmalarına değinilmiştir. Daha sonra "Kalite Güvencesi" ve "Bir kalite sistemi olarak İSO - 9000 Serisi" tanıtılmıştır. Son bölümde ise bir kalite güvence sisteminin; özellikle ülkemizde yeni olmasına rağmen, bir konfeksiyon firmasına uyarlanabilirliği incelenmiş ve bu noktada karşımıza çıkabilecek engeller tüm konfeksiyon sanayisi de gözönüne alınarak irdelenmiştir. Sonuç olarak; bu konuya gerçekten inanan ve gelecekte çok daha iyi hedeflere yönelmiş bir konfeksiyon firmasının kalite güvence sistemini kendi içinde uygulayabilmesinin zor bir durum olmadığı saptanmış ve karşısına çıkabilecek engelleri nasıl aşabileceğine değinilmiştir.
 • Öge
  Örme kumaş konfeksiyon işletmelerinde karşılaşılan kalite problemleri ve çözüm önerileri
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997) Oğuz, Gökhan ; Kaloğlu, Fatma ; 66582 ; Tekstil Mühendisliği
  Son yıllarda, tüketici eğilimlerindeki değişmeler, nedeni ile örme kumaşlardan yapılan giysilerin kullanımı çok hızlı artış göstermiştir. İnsanların günlük hayatın getirdiği yorgunluğu ve gerilimi üzerlerinden atmak için rahat ve kullanımı kolay giysileri tercih etmeleri örme kumaşlara talebi arttırmıştır. Ülkemizde önceleri iç çamaşırı, t-shirt, gecelik ve pijama gibi ürünlerde kullanılan örme kumaşlar son yıllarda ihracatın da baskısı ile başka giysi türlerinde de kullanılmaya başlanmıştır. Örgü kumaşlar, örgü yapsını oluşturan ilmeklerin özel şekil bağlantıları nedeni ile esnek kumaşlardır. Bu esnek yapı örme kumaş konfeksiyonunda bir takım hatalara yol açmaktadır. Konfeksiyon sektörünün emek yojun bir endüstri kolu olması ve üretimin de çok sayıda birbirini izleyen işlemler sonucu gerçekleşmesi bu hataların daha da artmasına neden olmaktadır. Örme kumaş konfeksiyonunda en sık rastlanılan hataların tespit edilip, neden ve çözüm önerileri ile ortaya koymaya çalışılan bu projede önce genel olarak kalite ve kalite kontrol kavramları üzerinde durulmuştur. Çünkü konfeksiyon hatalarının minimum düzeyde tutulabilmesi ancak işletmelerde belli bir kalite bilincinin yerleşmiş olması ve üretimin her kademesinde kalite kontrolün yapılması ile mümkün olabilmektedir. Örme kumaşların ve örme kumaş konfeksiyon aşamalarından bahsedildikten sonra projenin son bölümünde örme kumaş konfeksiyon problemler ile ilgili incelemeler ve bu incelemelerin sonuç ve öneriler kısımları üzerinde durulmuştur.
 • Öge
  Toplam kalite yönetimi ISO 9000 standartları ve tekstil sektöründeki uygulaması
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997) Özbek, Banu ; Kaloğlu, Fatma ; 66464 ; Tekstil Mühendisliği
  Teknolojinin oldukça ileri boyutlara ulaştığı çağımızda, günümüz piyasaları tek bir bütün olma yolunda ilerlemektedir. Küreselleşme, ezici rekabeti beraberinde getirerek, firmaların birbirlerini geçebilmek için savaşmaya başlamasına neden olmuştur. Artık müşteri ihtiyaçlarını ön planda tutan, kendisini sürekli yenileyen verimli ve ekonomik üretim yapan kuruluşlar hayatta kalabileceklerdir. Toplam Kalite Yönetimi, müşteri tarafından tanımlanan kaliteye öncelik verilerek kuruluşunu ürün ve hizmetler yanında yönetiminin de kalitesini ve verimliliğini artırmayı hedefleyen bir çalışma ya da yönetim uygulamasıdır. Toplam kalitenin gereklerinden biri ve en önemlisi ISO 9000 kalite sistemleridir. ISO 9000 Kalite Güvencesi, kalite ve verimliliği en üst seviyeye ulaştırabilmek için kullanılan araçlardan birisidir. Amacı ise, kuruluşların daha sistemli, daha kalıcı, daha verimli çalışmasını ve bunun sürekliliğini sağlamaktır. ISO 9000 ve Toplam Kalite Yönetimi hakkında bilgi verilmeye yönelik bu çalışmanın ikinci bölümünde; kalite, Toplam Kalite Yönetimi ve temel öğelerinden bahsedilmektedir. Üçüncü bölümde ise, Kalite Güvencesi Tanımı yapılmakta ve ISO 9000 Kalite Güvencesi Sistemi hakkında bilgi verilerek, Toplam Kalite Yönetimi ile ilişkilerine değinilmekte ve günümüzde ISO 9000'den ileri kademeleri teşkil eden Deming Kalite ödülü ve Malcolm Baldrige Kalite ödülü ve Avrupa Kalite ödülünden bahsedilerek bunların birbirleriyle karşılaştırması yapılmaktadır. Dördüncü bölüm, teorik olarak incelenen ISO 9000 ile ilgili uygulamaları içermektedir. Bu bölümde; ISO 9000 Kalite Güvencesi Sistemine paralel olarak dökümante edilen kalite politikası, prosedür, talimat, kalite planları, iş akış diyagramları, görev tanımları ve kalite hedefleri örnekleri sunulmaktadır.