LEE- Çalgı-Ses-Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
  • Öge
    Egzotizm ve kültürlerarasılık kavramları ekseninde Shakulute
    (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022) Ergen Kay , Elif ; İncedere, Zeynep Gonca ; 760990 ; Çalgı-Ses Bilim Dalı
    Bu çalışma hibrit shakulute çalgısının egzotizm ve kültürlerarasılık kavramlarıyla tartışılmasına odaklanmaktadır. Bir kültür ürününün tercih ya da kabul edilirliği yolunda etkisi altında kaldığı kavramların tartışması üzerinden yürütülecek olan bu tez, söz konusu kavramları dört başlık altında toplamıştır. Kavramlar özelden genele doğru sıralandığında; başlangıç noktası, konunun öznesi olan melez çalgı "shakulute" den dolayı 'melezlik' olarak belirlenmiştir. Konunun devamında sırasıyla melezliğin sonuçlarından biri olan egzotiklik, yine aşkın kültürleşmenin getirisi olan kültürlerarasılık ve son olarak bakir olarak görülen kültür ürünlerinin herhangi bir seçilim skalasına dahil olup küresel sayılmasının detaylarının anlaşılması için küresellik tanımı tartışılacaktır. Kavram tartışmaları sonrasında shakuhachi ve shakuhachinin modernizasyon sürecinin başlangıcından itibaren nitelik ve niceliksel olarak geçirdiği değişimleri ve bu değişimlerin ürünleri olan okraulo ve shakulute tanıtılıp, edinilen kavramsal bilgiler doğrultusunda yorumlanacaktır. Tez sunum aşamasında shakuhachinin kültürlerarasılık etkisi altında oluşan hibrit hali olan shakulute çalgısı için bestelenmiş eserlerden örnekler icra edilecektir.