Sınıflandırma Yolunda (1+1)-boyutta İntegre Edilebilir Skaler Evrim Denklemleri

dc.contributor.advisor Bilge, Ayşe Hümeyra tr_TR
dc.contributor.author Mizrahi, Eti tr_TR
dc.contributor.department Matematik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Mathematics Engineering en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-10-15 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-01T19:48:42Z
dc.date.available 2015-07-01T19:48:42Z
dc.date.issued 2008-11-19 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Keyfi m inci mertebeden evrim denklemlerinin sınıflandırılması hakkında, ilk sonuç, [A.V.Mikailov, V.V.Sokolov, A.B.Shabat,91]’de elde edildi. Bu sonuç, n = m+1 mertebeden, trivial olmayan korunan yoğunluk (conserved density) olarak ρ=Pun2+Qun+R yu kabul eden, m=2k+1, ve k≥3 mertebeden, ut=F[u] evrim denklemlerinin kuazilineer olmasıdır. Elde edilen sonuca göre özellikle 3 üncü mertebede ortaya çıkan, lineer olmayan, integre edilebilir evrim denklemlerinin sınıfları, 7den büyük mertebelerde gözükmemektedir. Bu nedenle polinom olmayan durumlar için bir sınıflandırma yapılabileceği düşüncesi, (1+1) boyutta (1 uzaysal, 1 zamansal) intergre edilebilir denklemlerin sınıflandırılması probleminin bu çalışmada ele alınmasına sebep oldu. Bu tezde integrabilite testi olarak, Mikhailov vd. tarafından ortaya konan, biçimsel simetrinin varlığı kullanılmıştır [J.A.Sanders, J.P.Wang,98]. ``Level grading” adını verdiğimiz, difernasiyel polinomların türevleri üzerine bir kademeli cebir (graded algebra) yapısı tanımlandı. Esas sonucumuz, keyfi polinom olmayan skaler integre edilebilir m inci mertebeden evrim denklemlerinin um-i, i=0,1,2 olmak üzere, ilk üç büyük türeve göre polinom olduğunun ispatıdır. Bu sonucun ispatı, düşük mertebelerde açık hesaplamaların yapılmasını gerektirdiğinden, 7 inci ve 9 uncu mertebeden keyfi skaler evrim denklemleri, örnek olarak, açık şekilde hesaplandı. Hesaplarımızda, [A.H.Bilge,2005]’de hesaplanan üç korunan yoğunluğu kullandık. Genel durum için ve düşük mertebelerde yapılan hesaplamalar, sadece bu üç korunan yoğunluk ile, um-3 için polinomluğun elde edilmesinin imkansız olduğunu gösterdi. Böylece problem ile ilgili bundan başka yapılacak olan tartışmalar ileriki çalışmalara ertelendi. tr_TR
dc.description.abstract The first result towards a classificaiton for arbitrary m’th order evolution equations is obtained in [1] where it is shown that scalar evolution equations ut=F[u], of order m=2k+1 with k≥3, admitting a nontrivial conserved density ρ=Pun2+Qun+R of order n=m+1, are quasilinear. This result indicates that essentially non-linear classes of integrable equations arising at the third order are absent for equations of order larger than 7 and one may hope to give a complete classification in the non-polynomial case. This is the motivation of the present work where the problem of classification of scalar integrable evolution equations in (1+1) (1 spatial and 1 temporal)-dimensions is further analyzed. In this thesis we use the existence of a formal symmetry introduced by Mikhailov et al. as the integability test [4]. We introduced a graded algebra structure on the derivative of differential polynomials, that we call ``level garding”. Our main result is the proof that arbitrary (non-polynomial) scalar, integrable evolution equations of order m, are polynomial in the top three derivatives, namely um-i, i=0,1,2. In the proof of this result explicit computations are nedeed at lower orders and computations for equations of order 7 and 9 are given as an example. In our computations we used three conserved densities obtained in [1]. Computations for the general case and for the lower orders showed that it is impossible to obtain polynomiality in um-3 by using only these three conserved densities. Thus further discussions of the problem is postponed to future work. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6393
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject integrabilite tr_TR
dc.subject korunan yoğunluk tr_TR
dc.subject sınıflandırma. tr_TR
dc.subject integrability en_US
dc.subject conserved density en_US
dc.subject classification en_US
dc.title Sınıflandırma Yolunda (1+1)-boyutta İntegre Edilebilir Skaler Evrim Denklemleri tr_TR
dc.title.alternative Towards The Classification Of Scalar Integrable Evolution Equations In (1+1)-dimensions en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8908.pdf
Boyut:
587.9 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama