Parselden mimari cepheye: Balat'ta cephe tipolojisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2020-07-21
Yazarlar
İncesakal, Ennur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2020
Anahtar kelimeler
Mimarlık, Architecture, Morfoloji, Morphology
Alıntı