Biga Yarımadası Sülfür Mineralizasyonlarına Bağlı Kıymetli İz Metallerin İncelenmesi

dc.contributor.advisor Gedikoğlu, Atasever tr_TR
dc.contributor.author Maral, Didem tr_TR
dc.contributor.department Uygulama Jeoloji tr_TR
dc.contributor.department Applied Geology en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-25T13:14:17Z
dc.date.available 2015-08-25T13:14:17Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Çalışma alanının içinde yer aldığı Biga Yarımadası, metalik cevherler bakımından oldukça zengin bir bölgedir. Yarımada’da çok sayıda sülfürlü mineralizasyonun varlığı bilinmektedir. Bu cevherleşmeler ayrıca altın, gümüş, kadmiyum gibi iz elementler bakımından da önemlidir. Ancak söz konusu cevherleşmeler galyum, germanyum, indiyum, selenyum, talyum, tellüryum, renyum bakımından da ekonomik önem taşıyabilir. Genel jeolojik yapı içerisinde cevherleşmeler, Tersiyer granit ve volkanitlerine bağlı olarak gelişmişlerdir. Bölgedeki cevherleşmeler ele alınırken oluşum şekillerine göre üç gruba ayrılmışlardır. Bunlar; Korudere volkanojenik hidrotermal, Arapuçandere-Arılıdere-Fırıncıkdere plütojenik hidrotermal ve Bağırkaçdere-Handeresi skarn zonu tipi hidrotermal cevherleşmeleridir. Bu güne kadar bölgede, hatta Türkiye de hiç incelenmemiş olan bu kıymetli iz metallerin varlığının ortaya konması ve bulunuş nedenlerinin incelenmesi araştırmanın konusunu teşkil etmektedir. Bu çalışma ile; inceleme alanındaki metalik cevherleşmelerin galyum, germanyum, selenyum, altın, gümüş, indiyum, kadmiyum, tellüryum, talyum, renyum gibi kıymetli elementlerden hangilerini ne ölçüde içerdikleri; bunların mineral yapısına nasıl dahil oldukları ve cevhere ekonomik açıdan katkıları araştırılmıştır. Bu amaçla bölgede bazı metalik maden yatakları ve çevreleri jeolojik açıdan incelenerek örneklemeler yapılmış, alınan örnekler yurtdışında ICP-MS ve atomik absorpsiyon yöntemleri ile analiz edilerek içerdikleri kıymetli iz metaller ve miktarları açısından değerlendirilip yorumlanmıştır. Elde edilen analiz sonuçları ışığında; kıymetli iz metallerin, birliktelik gösterdiği minerallerin ve kıymetli iz metal içeriklerinin, her cevherleşme tipi için oldukça farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. Galyum ve indiyum dışındaki tüm kıymetli iz metallerin tenörleri, bulundukları mineraldeki işletilebilirlik sınır değerlerinin üzerindedir. Bu sebeplerle, Biga Yarımadası kıymetli iz metal potansiyeli yüksek olan ve bu yöndeki araştırılmaların ilerletilmesi gereken bir bölgedir. tr_TR
dc.description.abstract Biga Penninsula contains a very rich zone in terms of metallic ores. There are many known sulphure mineralizations in the study area. In addition, these mineralizations are important for some precious elements like gold, silver and cadmium. And, they also have precious metals (gallium, germanium, selenium, renium, thallium, tellurium, indium) in economically important levels. In the general geological concept, mineralizations form assosciated with Tertiary’s granites and volcanites. In this study, mineralizations are grouped in three types: Korudere volcanogenetic hydrothermal mineralizations, Arapuçandere-Arılıdere-Fırıncıkdere plutogenetic hydrothermal mineralizations and Bağırkaçdere-Handeresi zone of scarn type hydrothermal mineralizations. Nowadays, these precious metals have not been any investigated in Biga Penninsula and even in Turkey. The main subjects are of this thesis showing the existance and investigation of formations corditions of precious metals. In this study, precious metallic sulphide elements mineralizations were investigated. Investigations on amount of these elements, how they are added to minerals’ structures and economic properties were realized. For this purpose, some metallic ore deposits were explored and sampled. The samples were analysed and results show the amount of precious metals in metallic occurrences. They were appraised and explained. As a results of analyses, we understand that mineralizations show differances according to amount and kind of precious metals content. All of precious metal tenors are greater than cut off grade except gallium and indium. In this frame, it is seen that the precious metal potantial is high in Biga Penninsula and precious metal investigations should be continued and improved. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8663
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Biga Yarımadası tr_TR
dc.subject Maden Yatakları tr_TR
dc.subject Jeokimya tr_TR
dc.subject Kıymetli Metaller tr_TR
dc.subject Biga Peninsula en_US
dc.subject Ore Deposits en_US
dc.subject Geochemistry en_US
dc.subject Precious Metals en_US
dc.title Biga Yarımadası Sülfür Mineralizasyonlarına Bağlı Kıymetli İz Metallerin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative The Investigation Of Precious Metals Related To Sulphure Mineralizations In The Biga Penninsula en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4065.pdf
Boyut:
6.99 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama