Biyokütlenin Termal Bozunma Süreçlerindeki Gaz Ürünlerinin İncelenmesi

dc.contributor.advisor Yaman, Serdar tr_TR
dc.contributor.author Gölbaşı, Şinasi tr_TR
dc.contributor.department Kimya Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Chemical Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-02-17 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-21T13:50:20Z
dc.date.available 2015-05-21T13:50:20Z
dc.date.issued 2009-02-17 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Biyokütle gazlaştırma sistemlerinin doğru tasarlanabilmesi ve en uygun koşulların seçilebilmesi için gazlaştırma işlemine etki eden en önemli faktörlerden biri olan sıcaklığın gaz ürün bileşimine etkisinin incelenmesine ihtiyaç vardır. Bu Yüksek Lisans tez çalışmasında, dünyanın fındık üretiminin % 70’ ini karşılayan ülkemizin biyokütle potansiyeli içinde büyük bir paya sahip olan fındık kabuğu numunesi kullanılmıştır. Bu amaçla Giresun’dan kaynaklanan fındık kabuğu numuneleri fiziksel işlemlerden geçirilerek homojen numune hazırlanmış ve bu numunelere standartlara uygun olarak analizler uygulanmıştır. Gazlaştırma işleminde, numunenin termal analizinden elde edilen TG eğrisinden türetilen DTG eğrisine göre 6 farklı sıcaklık seçilerek bu sıcaklıklarda gazlaştırma işlemi uygulanmış 30 dakika süre ile seçilen sıcaklıklarda gaz ürün toplanmış, gaz ürün bileşimi analiz edilmiş ve sıcaklığın gaz ürün bileşimi üzerindeki etkisi incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In order to properly design of the biomass gasification system, and to operate it under optimum conditions, effects of temperature that is one of the factors affecting the yields and composition of the gaseous products must be investigated. In this study, woody shells of Turkish hazelnuts, which represent about 70 % of world hazelnut production and consequently offer a great potential of biomass, were used. For this purpose, representative sample was obtained after physical pretreatments, and then standard test methods were applied. Thermogravimetric analysis under nitrogen atmosphere was applied to determine the total gasification potential and the thermal reactivity of hazelnut shell. Basing on this thermogravimetric analysis curve, derivative thermogravimetric analysis profile was derived, and six different working temperatures were selected regarding this profile. Effects of temperature on the distribution of the gaseous products were studied at these different temperatures. Results were interpreted considering the major biomass constituents and the working conditions. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2700
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Biyokütle tr_TR
dc.subject Fındık kabuğu tr_TR
dc.subject Termal bozunma tr_TR
dc.subject Biomass en_US
dc.subject Hazelnut shell en_US
dc.subject Thermal cracking en_US
dc.title Biyokütlenin Termal Bozunma Süreçlerindeki Gaz Ürünlerinin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Analysis Of The Gaseous Products Forming During Thermal Decomposition Of Biomass en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
9170.pdf
Boyut:
1.29 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama