Biyokütlenin Termal Bozunma Süreçlerindeki Gaz Ürünlerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-17
Yazarlar
Gölbaşı, Şinasi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Biyokütle gazlaştırma sistemlerinin doğru tasarlanabilmesi ve en uygun koşulların seçilebilmesi için gazlaştırma işlemine etki eden en önemli faktörlerden biri olan sıcaklığın gaz ürün bileşimine etkisinin incelenmesine ihtiyaç vardır. Bu Yüksek Lisans tez çalışmasında, dünyanın fındık üretiminin % 70’ ini karşılayan ülkemizin biyokütle potansiyeli içinde büyük bir paya sahip olan fındık kabuğu numunesi kullanılmıştır. Bu amaçla Giresun’dan kaynaklanan fındık kabuğu numuneleri fiziksel işlemlerden geçirilerek homojen numune hazırlanmış ve bu numunelere standartlara uygun olarak analizler uygulanmıştır. Gazlaştırma işleminde, numunenin termal analizinden elde edilen TG eğrisinden türetilen DTG eğrisine göre 6 farklı sıcaklık seçilerek bu sıcaklıklarda gazlaştırma işlemi uygulanmış 30 dakika süre ile seçilen sıcaklıklarda gaz ürün toplanmış, gaz ürün bileşimi analiz edilmiş ve sıcaklığın gaz ürün bileşimi üzerindeki etkisi incelenmiştir.
In order to properly design of the biomass gasification system, and to operate it under optimum conditions, effects of temperature that is one of the factors affecting the yields and composition of the gaseous products must be investigated. In this study, woody shells of Turkish hazelnuts, which represent about 70 % of world hazelnut production and consequently offer a great potential of biomass, were used. For this purpose, representative sample was obtained after physical pretreatments, and then standard test methods were applied. Thermogravimetric analysis under nitrogen atmosphere was applied to determine the total gasification potential and the thermal reactivity of hazelnut shell. Basing on this thermogravimetric analysis curve, derivative thermogravimetric analysis profile was derived, and six different working temperatures were selected regarding this profile. Effects of temperature on the distribution of the gaseous products were studied at these different temperatures. Results were interpreted considering the major biomass constituents and the working conditions.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Biyokütle, Fındık kabuğu, Termal bozunma, Biomass, Hazelnut shell, Thermal cracking
Alıntı