Kıyı Bölgelerinin Yeniden Canlandırılması,haydarpaşa Limanı Ve Çevresi Örnek Alanı

dc.contributor.advisor Demirel, Çiğdem tr_TR
dc.contributor.author Ünal, Yasin tr_TR
dc.contributor.department Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design Computing en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-06-16 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-18T17:37:19Z
dc.date.available 2015-08-18T17:37:19Z
dc.date.issued 2011-01-04 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Dünyada çöküntü alanlarına dönüşmekte olan kıyı bölgeleri ile işlevini yitirmekte olan kent limanlarının kente katılması için canlandırma çalışmalarına büyük önem verilmektedir. Değişen politikalar nedeniyle önem kazanan kıyı bölgeleri üzerinde yapılan çalışmalar kamu yapısında, özel sektörde, akademisyenlerde ve halk üzerinde büyük heyecan oluşturmuştur. Bu politikalar; ekonomik gelişim, sosyal ve kültürel gelişim, teknolojik gelişim, ekolojik gelişim ve gelişen ulaşım politikalarıdır. Bu politikaların sonucunda meydana gelen değişmeler insanların kıyı bölgelerine olan taleplerini arttırmıştır. Tarihi potansiyele sahip terk edilmiş bu mekânların yeniden kazanılmak istenmesi ve kopan kent-kıyı ilişkisinin tekrar kurulmak istenmesi bu çalışmaların başlıca nedenlerindendir. Kentlerin kıyı alanlarında ve genellikle kenti yeniden tanımlayan kentsel dönüşüm çalışmalarında yükselmenin ele alındığı bu çalışmada, dünyanın birçok kentinde yapılmış ve yapılmakta olan kıyı alanı geliştirme projelerini, projenin ortaya çıkış nedenini, proje kapsamını, organizasyon modeli ve sonuçları yönüyle incelenerek, birbiriyle olan ortak özelliklerini ve farklılıklarını ortaya koymak ve İstanbul gibi dünyanın büyük ve tarihi kentleri arasında yer alan bir kıyı kenti için de son zamanlarda yapılan ve yapılması düşünülen kıyı yenileme çalışmalarını irdeleyerek, diğer kentlerde yapılanlarla bir karşılaştırma yapılması, olarak belirlenmekte ve belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmanın kapsamı belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmada, kıyı bölgelerinin gelişim ve değişim süreçlerinin incelenmesi, son yıllarda bu tür bölgeler üzerinde yapılan proje çalışmalarında yükselme faktörünün etkisinin irdelenmesi ve Haydarpaşa Limanı ve çevresi örnek alanının yeniden canlandırılıp İstanbul’un aktif hayatına katılması için geleceğe yönelik durum değerlendirmeleri yaparak ve öneriler getirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Great importance is attributed around the world to regeneration efforts to provide for the incorporation into cities of coasts and coastal regions, which are turning into areas of regression, and of city Ports, which are currently gradually declining in functionality. Efforts pertaining to coastal regions, whose importance have increased by reason of changing global policies, generated great excitement in private sector, academic circles and the public. These comprise policies regarding economic development, social and cultural development, technological development, ecological development and advance transportation. The changes effectuated as a result of these policies led to an increase in the demand of people for coasts and coastal regions. The primary grounds for these efforts are the desire to recover these abandoned places that possess historical potential and the will to re-establish the currently broken city-coast connection In this paper discussing growth in coastal regions and in urban transformation efforts which generally re-defines the city; coastal region development projects held in past and present, reasons creating the need for these projects, scope of the projects, organization models and results are being analyzed. By defining the similarities and differences of these projects, and by analyzing the recent and coming coast renewal efforts, a comparison with similar projects in other cities is being made. In accordance with the targets aimed as the result of these comparisons, the scope of the study will be defined. Situation assessment and proposals are included in this paper for process analysis of development and changing of the coastal regions, examination of the impact of growth factor in projects for such regions, and for the regenerating of Haydarpasa Port and bringing it in to the active life of Istanbul. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8534
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kıyılar tr_TR
dc.subject Limanlar tr_TR
dc.subject Kentsel Tasarım tr_TR
dc.subject Yüksek Binalar tr_TR
dc.subject Haydarpaşa Limanı tr_TR
dc.subject Coasts en_US
dc.subject Ports en_US
dc.subject Urban Design en_US
dc.subject High Buildings en_US
dc.subject Haydarpasa Port en_US
dc.title Kıyı Bölgelerinin Yeniden Canlandırılması,haydarpaşa Limanı Ve Çevresi Örnek Alanı tr_TR
dc.title.alternative The Reanimation Of Coastal Areas; As An Effective Model: Haydarpasa Port And Its Hinterland en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8479.pdf
Boyut:
6.88 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama