Melen Projesi Boğaz Geçişinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Jeolojik Modellemesi

dc.contributor.advisor Yavuz, E. Vural tr_TR
dc.contributor.author Özkan, Özgür tr_TR
dc.contributor.department Uygulama Jeoloji tr_TR
dc.contributor.department Applied Geology en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-25T13:14:12Z
dc.date.available 2015-08-25T13:14:12Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu çalışma, İstanbul Melen İçme Suyu Sağlama Projesi Boğaz Geçişinin Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılarak jeolojik modellenmesini hedeflemiştir. Boğaz geçiş tüneli – 135 m kotundan geçecektir. İnceleme alanının temelini Devoniyen yaşlı Kartal Formasyonu oluşturmaktadır. Kartal formasyonunun üzerine Denizel Alüvyon çökeli gelmiştir. Bu çökelin üzerinde ise Açık sarımsı kahverengi-gri, yumuşak-az katı, çok zayıf tabakalanmalı Kolüvyon katmanı gelir. Melen projesi Boğaz Geçişi kısmında Kartal Formasyonu değerlendirilirken deniz geçişlerinde karstlaşma olması riskinden dolayı tabakaların konumunun bilinmesi çok önemlidir. Bunun için tünel açma çalışmaları sırasında ön delgi yapılması faydalı olacaktır. Hazırlanan modeller ile gerçek değerler kullanılarak Melen Projesi Boğaz geçişinin mühendislik Planlaması ve uygun jeoteknik uygulamalar belirlenebilir. tr_TR
dc.description.abstract This study aims to prepare geological modelling by using Geo-İnformation Systems of İstanbul Melen Water Supply Project Bosphorus Pass. Bosphorus pass tunnel will be bored at the depth of -135 m. The base of investigation area is formed of Devonian aged Kartal Formation. Above Kartal Formation Sea Alluvion sediments comes. Above this Sea Alluvion sediments, light yellowish, brownish-grey soft and weakly solid, poorly bedded Kolluvion sediments comes. While evaluating the Kartal Formation at Bosphorus pass side of Melen Project the bedding of layers have to be known because of the Karsting problems that may be faced at sea passes. Due to the information above prob drilling during tunnel boring studies will be very useful. The engineering planning and suitable geotechnical applications can be decided by using prepared models and true values. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8646
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject jeoloji tr_TR
dc.subject coğrafi bilgi sistemleri tr_TR
dc.subject modelleme tr_TR
dc.subject geology en_US
dc.subject geographical information systems en_US
dc.subject modelling en_US
dc.title Melen Projesi Boğaz Geçişinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Jeolojik Modellemesi tr_TR
dc.title.alternative Geological Modelling Of Melen Project Bosphorus Pass By Using Geo-information Systems en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7490.pdf
Boyut:
21.56 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama