Duvar Ve Döşeme Tasarımında Malzeme Seçim Yardımcılarının Belirlenmesi

dc.contributor.advisor Arıoğlu, Nihal tr_TR
dc.contributor.author Kına, Yunus Emre tr_TR
dc.contributor.department Fiziksel Çevre Kontrolü tr_TR
dc.contributor.department Physical Environmental Control en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-21T12:33:03Z
dc.date.available 2015-08-21T12:33:03Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Yapının performansı, onu oluşturan elemanların gerek sistem tasarımı, gerekse malzeme seçimindeki başarıya bağlı olarak değişebilmektedir. Günümüz koşullarındaki bilgi iletişim sistemlerinin olanaklarına rağmen, yapı elemanları ile ilgili konu alanında yapılmış ve kullanılabilir nitelikteki çalışmalar analiz edildiğinde yapı elemanları ile ilgili bilgilerin, çok dağınık ve değişik amaçlara yönelik olarak sınıflandırılıp, düzenlendikleri görülmüştür. Kısa bir anlatımla denetlenmiş bilgileri içeren malzeme bilgi yapraklarının olmadığı belirlenmiştir. Öncelikle duvar ve döşeme gibi yapı elemanlarının tasarım, yapım ve uygulama aşamalarında gerekli olabilecek bilgilerin toplanması, ayıklanması ve düzenlenmesi kullanılabilir hale getirilmesi gereği vardır. Bu amaçla, elemanlara ait bilgileri içeren yönetmelikler, standartlar, konuyla ilgili yayımlar, firma broşürleri ve diğer bilgi kaynakları araştırılmıştır. Duvar ve döşeme elemanlarıyla sınırlanan çalışmada, söz konusu elemanlar, önce esas malzemelerine göre sınıflandırılarak ayrıntılı olarak incelenmiştir. Ayrıca eleman performansına etki edebilecek faktörler belirlenmiş ve sınırlı bir ayrıntıda tanımlanmıştır. Bu verilerin eşliğinde, araştırma kapsamındaki elemanlara yönelik bir bilgi yaprağında olması gereken bilgiler belirlenmiştir. Çalışmanın son bölümünde duvar ve döşemelere ait malzeme bilgi yaprakları oluşturulmuştur. Böylelikle bu elemanların tasarım ve uygulamalarında kullanılabilecek bu verilerin, karar verici durumda olan kişilere yol göstereceği, zaman kazandırarak yardımcı olacağı düşünülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract Performance of a structure varies, depending on the system design of all its components and the success in its material selection. Despite all the opportunuties of contemporary communication systems; after analizing all the usable works that has been done about building elements; we realize that they have been classified and arranged in a very disorganized and aimless way. Briefly, it is determined that, there are no material data sheets including inspected knowledges. Primarily it is needed that; knowledege that can be necessary in design, construction and application stages of building elements; should be collected, sorted, arranged and put in a usable form. To perform this aim, regulations including knowledge about building elements, standarts, publications about the related subject, brochures belonging to companies and other sources of knowledges have been researhed. In this study; which is restricted with building and floor elements; firstly the mentioned elements have been classified according to their main materials and investiagated detailly. Also; factors that can effect the performance of mentioned building elements have been determined and defined in a restricted detailization. By means of these data; knowledge; that should exist in the data sheet of the elements in the research is determined. In the last chapter of the study, data sheets belonging to wall and floor systems are constituted. By this way, these data which can be used in design and application of mentioned building elements, can be useful in gaining time and giving directions to the people whose mission is to give decisions about the building. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8626
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject duvar tr_TR
dc.subject döşeme tr_TR
dc.subject bilgi yaprağı tr_TR
dc.subject wall en_US
dc.subject floor en_US
dc.subject datasheet en_US
dc.title Duvar Ve Döşeme Tasarımında Malzeme Seçim Yardımcılarının Belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Determination Of Subsidiaries Of Choice İn Wall And Floor Design en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4140.pdf
Boyut:
6.03 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama