Duvar Ve Döşeme Tasarımında Malzeme Seçim Yardımcılarının Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kına, Yunus Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yapının performansı, onu oluşturan elemanların gerek sistem tasarımı, gerekse malzeme seçimindeki başarıya bağlı olarak değişebilmektedir. Günümüz koşullarındaki bilgi iletişim sistemlerinin olanaklarına rağmen, yapı elemanları ile ilgili konu alanında yapılmış ve kullanılabilir nitelikteki çalışmalar analiz edildiğinde yapı elemanları ile ilgili bilgilerin, çok dağınık ve değişik amaçlara yönelik olarak sınıflandırılıp, düzenlendikleri görülmüştür. Kısa bir anlatımla denetlenmiş bilgileri içeren malzeme bilgi yapraklarının olmadığı belirlenmiştir. Öncelikle duvar ve döşeme gibi yapı elemanlarının tasarım, yapım ve uygulama aşamalarında gerekli olabilecek bilgilerin toplanması, ayıklanması ve düzenlenmesi kullanılabilir hale getirilmesi gereği vardır. Bu amaçla, elemanlara ait bilgileri içeren yönetmelikler, standartlar, konuyla ilgili yayımlar, firma broşürleri ve diğer bilgi kaynakları araştırılmıştır. Duvar ve döşeme elemanlarıyla sınırlanan çalışmada, söz konusu elemanlar, önce esas malzemelerine göre sınıflandırılarak ayrıntılı olarak incelenmiştir. Ayrıca eleman performansına etki edebilecek faktörler belirlenmiş ve sınırlı bir ayrıntıda tanımlanmıştır. Bu verilerin eşliğinde, araştırma kapsamındaki elemanlara yönelik bir bilgi yaprağında olması gereken bilgiler belirlenmiştir. Çalışmanın son bölümünde duvar ve döşemelere ait malzeme bilgi yaprakları oluşturulmuştur. Böylelikle bu elemanların tasarım ve uygulamalarında kullanılabilecek bu verilerin, karar verici durumda olan kişilere yol göstereceği, zaman kazandırarak yardımcı olacağı düşünülmektedir.
Performance of a structure varies, depending on the system design of all its components and the success in its material selection. Despite all the opportunuties of contemporary communication systems; after analizing all the usable works that has been done about building elements; we realize that they have been classified and arranged in a very disorganized and aimless way. Briefly, it is determined that, there are no material data sheets including inspected knowledges. Primarily it is needed that; knowledege that can be necessary in design, construction and application stages of building elements; should be collected, sorted, arranged and put in a usable form. To perform this aim, regulations including knowledge about building elements, standarts, publications about the related subject, brochures belonging to companies and other sources of knowledges have been researhed. In this study; which is restricted with building and floor elements; firstly the mentioned elements have been classified according to their main materials and investiagated detailly. Also; factors that can effect the performance of mentioned building elements have been determined and defined in a restricted detailization. By means of these data; knowledge; that should exist in the data sheet of the elements in the research is determined. In the last chapter of the study, data sheets belonging to wall and floor systems are constituted. By this way, these data which can be used in design and application of mentioned building elements, can be useful in gaining time and giving directions to the people whose mission is to give decisions about the building.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
duvar, döşeme, bilgi yaprağı, wall, floor, datasheet
Alıntı