İsteğe Bağlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bileşeninin Türkiye Kapsamında İncelenmesi

dc.contributor.advisor Küskü, Fatma tr_TR
dc.contributor.author Bay, Eyüp tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T07:00:05Z
dc.date.available 2015-05-18T07:00:05Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu çalışma çerçevesinde, KSS kavramının ilk ortaya çıkışından günümüze kadarki yazın incelenmiş, gelişmeler ve değişiklikler ortaya konmuştur. KSS ve isteğe bağlı KSS kavramlarının gerçekleştirilmesindeki amaçlar, gerçekleştirildikten sonraki sonuçlar belirlenmiş ve görgül bir araştırma ile her bir değişken ölçülmeye çalışılmıştır. “İsteğe bağlı KSS bileşeni kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, gelişmekte olan ülkelerde de kar amacı güdülerek mi yapılıyor, yoksa gelişmiş ülkelerin aksine halen sadece toplum faydası güdülerek, hayırseverlik maksatlı mı gerçekleştiriliyor?” ana sorusuna yanıt bulmak amacı ile oluşturulan soru formu internet aracılığı ile Türkiye’deki kuruluşlara yöneltilmiştir. Araştırmaya 1053 kuruluş temsilcisi katılmış, kuruluşlarındaki KSS faaliyetleri ve genel olarak KSS kavramı hakkındaki kişisel görüşlerini belirtmişlerdir. Yanıtlar değişik analiz yöntemleri ile hipotezlerin testinde kullanılmıştır. Sonuç olarak Türkiye’nin, kültürel yapısı, dini inanışları, gelenek ve görenekleri nedeniyle gelişmiş ülkelerden farklılık gösterdiği, isteğe bağlı KSS bileşeni kapsamında gerçekleştirilen kuruluş faaliyetlerinin hâlen hayırseverlik amacı güdülerek gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca isteğe bağlı KSS bileşeni çerçevesindeki faaliyetlerin gerçekleştirilmesindeki motive edici güçler ve sonrasında gerçekleşen sonuçlar yani getiriler belirlenmeye çalışılmış, ortaya konmuştur. Bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetlerin, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, toplu iletişim araçlarının da etkisi ile çeşitli getirilerinin olduğu belirlenmiştir. Kısa dönemde, finansal getirilerin çok düşük olduğu hatta finansal getirinin bulunmadığı karşılaşılan bir başka ilginç sonuçtur. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the literature which has been developed from the very early days of the CSR concept until today is examined and the improvements and changes are brought up. The goals of carrying out CSR and discretionary CSR concepts and the results of carrying out these concepts are determined and every variable is tried to be measured with an empirical research. The survey that was formed to answer our main question: “Are the activities involving discretionary CSR component made in the developing countries aiming to make profit; or in contrary to developed countries, are they made just for the benefit of the community with a philanthropic purpose?” was directed to the organizations in Turkey via Internet. Representatives from 1053 organizations participated in the research and they stated their opinions about the CSR activities in their organizations as well as their personal opinions about the CSR concept. The hypotheses of our research problem were tested using different analyses methods with the surveys obtained. As a result, it is found out that as a result of Turkey’s cultural structure, religious beliefs and traditions, Turkey differs from developed countries, and organizational activities involving discretionary CSR component are still carried out with a philanthropic purpose. Furthermore, motivative powers regarding to carrying out activities involving discretionary CSR component were tried to be measured. The results, in other words, the benefits of carrying out these activities were determined. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2012
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kurumsal Sosyal Sorumluluk tr_TR
dc.subject İsteğe bağlı KSS tr_TR
dc.subject Hayırseverlik tr_TR
dc.subject Corporate social responsibility en_US
dc.subject Discretionary CSR en_US
dc.subject Philanthropy en_US
dc.title İsteğe Bağlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bileşeninin Türkiye Kapsamında İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative An Empirical Analysis Of Corporate Philanthropy In Turkey en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3914.pdf
Boyut:
2.06 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama