Tiyofen Modifiye Reçineler Sentezi

dc.contributor.advisor Kızılcan, Nilgün tr_TR
dc.contributor.author İstif, Merve tr_TR
dc.contributor.authorID 423786 tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-02-14 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:15:00Z
dc.date.available 2015-07-13T10:15:00Z
dc.date.issued 2013-01-06 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, siklohekzanon formaldehit (CF) ve polidimetilsiloksan (PDMS) modifiye CF reçinelerinin hidroksil grupları ile tiyofen-2-karbonil klorürün (ThCCl) esterleşme reaksiyonu çalışılmıştır. Reçine ve ThCCl mol oranları değiştirilerek ketonik reçineye kimyasal olarak bağlı tiyofen grupları oluşturulmuştur. Kimyasal ve elektrokimyasal ketonik reçine kopolimerleri sentezinde kullanılabilecek yeni tiyofen modifiye ketonik reçineler sentezlenmesi hedeflenmiştir. Reçine ve ThCCl mol oranları değiştirilerek reçine özelliklerindeki değişimler incelenmiştir. Alifatik bir bileşik olan siklohekzanon formaldehit reçinesinin –OH gruplarından faydalanılarak reçineye ester bağları ile elektroaktif ve aromatik özellik taşıyan tiyofen bağlanmıştır ve modifikasyon sonucunda sekiz adet tiyofen içeren yeni ketonik reçine sentezlenmiştir. Yapıya giren tiyofen grupları Tg ve Tm değerlerinde artışa neden olmuştur. Ayrıca tiyofenin ve bazı modifiye reçinelerin FeCl3 ile oksidasyon reaksiyonu da çalışılmış ve reçinelerin zincir büyütülmesi yapılmıştır. Bu reaksiyon bize reçinelerin iletken monomerlerle kopolimer yapmak için kullanılabilecek yeni bir reçine olduğunu da kanıtlamıştır. Elde edilen tiyofen modifiye reçinelerin FT-IR, 1H-NMR spektrumu, SEM, DSC ve GPC ile karakterizasyonu yapılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study CF resin and modified CF resins which are modified during their preparation with polydimethylsiloxan (PDMS) were modified via their hydroxyl groups by esterification reaction with 2 thiophenecarbonyl chloride (ThCCl). Modification was carried out in different mol rates and eight new modified resins have been synthesized with this reaction. The aim of this study is to synthesize novel modified ketonic resins for using in chemical and electrochemical synthesis of ketonic resin copolymers. CF resin which is an aliphatic compound showed aromatic character due to aromatic and electroactive thiophene groups that linked on CF resin as a result of modification. The characterization of resulting thiophene modified resins was achieved by using FT-IR, 1H-NMR spectrums, DSC diagrams, SEM images and GPC analysis. Modified resins’ Tg and Tm values and molecular weights were increased. Additionally thiophene and three of modified resins’ oxidation reactions were studied and chain extension of the resins were provided using FeCl3 as an oxidizing agent. Resulting products were slightly soluble in various organic solvents and their melting points increased. Aromatic protons of the products are decreased as can be seen in FT-IR and 1H-NMR spectra. This chain extension reaction proved that synthesized new thiophene modified resins can be used as a new resin for making copolymer with conductive monomers. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7379
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission en_US
dc.subject modifiye tr_TR
dc.subject reçineler tr_TR
dc.subject sentez tr_TR
dc.subject tiyofen tr_TR
dc.subject modified en_US
dc.subject resins en_US
dc.subject synthesis en_US
dc.subject thiophene en_US
dc.title Tiyofen Modifiye Reçineler Sentezi tr_TR
dc.title.alternative Synthesis Of Thiophene Modified Resins en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12306.pdf
Boyut:
1.88 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama