İstanbul İçme Suyu Havzalarında Arazi Kullanımlarının Su Kalitesine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Baycan Levent, Tüzin tr_TR
dc.contributor.author Özdemir, Adnan Cihat tr_TR
dc.contributor.department Bölge Planlaması tr_TR
dc.contributor.department Regional Planning en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-02-24 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-06T07:36:31Z
dc.date.available 2015-08-06T07:36:31Z
dc.date.issued 2010-03-02 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Su havzalarındaki yapılaşma ile birlikte su kalitesinde değişimlerin olduğu bilinmekle birlikte, arazi kullanımı-su kalitesi ilişkisini açıklayabilecek somut veriler olmadığından sağlıklı plan kararları üretilememekte ve havzalar üzerine tartışmalar sürmektedir. Çalışmanın amacı su havzalarındaki su kalitesinin ve arazi kullanımlarının tarihsel süreç içerisindeki değişimini inceleyerek su kalitesi ve arazi kullanımı arasında nasıl bir ilişki olduğunu tespit edip su havzalarında alınması gereken arazi kullanımı kararları üzerine bir değerlendirme yaparak bilimsel dayanağı olan önerilerde bulunabilmek ve bu tartışmalara farklı bir bakış getirebilmektir.Bu amaç doğrultusunda İstanbul’daki su havzaları örneği ele alınarak üzerindeki arazi kullanımlarından kaynaklanan kirlilik yükleri hesaplanmış ve su kalitesi değerleri ile istatistiksel yöntemlerle karşılaştırılarak aralarındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The changes of land use in watersheds will change its water quality. Because of the absence of concrete datas, that clarify relationship between land use - quality of water, although it is known there are change in quality of water with the urbanization in water catchment areas, reasonable planning decision can not be produced and discussion about water catchment areas are continuing. The main purpose of this study, investigating change in quality of water and land use throughout the history and finding relationship between quality of water and land use. Finding this relationship makes possible an evaluation about decision in land use. Also it helps to make scientific proposals and paves the way for different points of views. With this aim the example of Istanbul watersheds is investigated and pollution loads calculated from land use. Than this data compared with quality of water and relationship between two was tried to evaluate. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8070
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Arazi kullanımı tr_TR
dc.subject Su kirliliği tr_TR
dc.subject Su havzaları tr_TR
dc.subject Land use en_US
dc.subject Water pollution en_US
dc.subject Watersheds en_US
dc.title İstanbul İçme Suyu Havzalarında Arazi Kullanımlarının Su Kalitesine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Impacts Of Land Use On Water Qualıty In Istanbul’s Watersheds en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10240.pdf
Boyut:
2.7 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama