Algısal Bir Araç Olarak Yaya Bedenin Keşfi

dc.contributor.advisor Şentürer, Ayşe tr_TR
dc.contributor.author Çelimli, Nevzat Efe tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-03-25 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T13:58:34Z
dc.date.available 2015-05-28T13:58:34Z
dc.date.issued 2010-03-26 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Araştırmanın hedefindeki özne, kent içinde kendine yer bulma çabasındaki yayadır. Yaya ve çevresi birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Günümüz mimarlık ortamında, kentlerde yadsınan ve görmezden gelinen durumların açıklanmasında, yayanın şehirdeki pozisyonun kritik bir önemi vardır. Şehrin baskıcı ve yabancılaştırıcı ortamında kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olan yaya, bütüncül bir bakış yardımıyla, kent gündeminin birinci sırasına yeniden getirilmelidir. Her ne kadar yaya, kent içinde kendine verileni tüketen kişi olarak birer izleyici statüsünde gözükse de, o kentin görünmeyen aktörü ya da kahramanıdır. Yayanın kentteki algısı, kentlerin anlaşılmasında bugüne kadar olandan farklı bir söylemi barındırır. Yukarıdan yapılan analizler ve araştırmalar yerine, yaşamın içinden gelen, sokak ölçeğindeki durumlardan faydalanarak yapılacak çalışmalar, şehirde yaşayanların kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri demokratik ortamlar yaratacaktır. Bu sayede bulunduğumuz çevreler daha yaşanılır ve anlamlı olacaktır. tr_TR
dc.description.abstract The goal of the research subject is the human, who try to locate himself by foot in the city.The walking man and its surrounding can’t be seperated from each other. If you try to explain the ignorance and denial of the city in recent architectural enviroment, the position of the city on foot is critical. Although the walker, the person who consumes within the city was given its status as a viewer, in fact is the invisible actor or hero in the city. The perception of the walker in the city contains a different discourse to explain the city then past knowledge Analysis and research rather than from above, coming from the inside of life, street-scale work to be done to take advantage of the situation, city living more comfortable to express themselves will create a democratic environment. In this way, we have found a more livable environment and makes sense. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3358
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Algı tr_TR
dc.subject Beden tr_TR
dc.subject Duyu tr_TR
dc.subject Yürüme tr_TR
dc.subject Yaya tr_TR
dc.subject Bütüncül Yaklaşım tr_TR
dc.subject Taktik tr_TR
dc.subject Senaryo tr_TR
dc.subject Perception en_US
dc.subject Body en_US
dc.subject Sense en_US
dc.subject Walking en_US
dc.subject Walker en_US
dc.subject Holistic Approach en_US
dc.subject Tactic en_US
dc.subject Scenario en_US
dc.title Algısal Bir Araç Olarak Yaya Bedenin Keşfi tr_TR
dc.title.alternative The Walking Man As A Perceptual Medium The Rediscovery Of Body en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
10333.pdf
Boyut:
7.48 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama