Kobi’lerin Üstün Yönleri, Büyük İşletmelerin Bu Üstünlükleri İçermesi

dc.contributor.advisor Erkut, Haluk tr_TR
dc.contributor.author Zeren, Duygu Altıntaş tr_TR
dc.contributor.department Mühendislik Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Engineering Management en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-06-24 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-26T13:22:20Z
dc.date.available 2015-05-26T13:22:20Z
dc.date.issued 2009-07-01 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışması ile yapılan araştırmalar sonucunda belirlenmiş olan küçük organizasyonların üstün özelliklerinin, İstanbul ve Bursa illerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerde bulunup bulunmadığı tespit edilerek söz konusu işletmelerin performansına etkileri incelenmektedir. Ayrıca büyük işletmelerin belirlenen özellikleri içerip içeremeyeceği ile ilgili bir bakış açısı yakalamak da amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda günümüz iş dünyası, büyüklüklerine göre işletmeler, dünyada ve Türkiye’deki tarihsel gelişim süreci ve günümüz dünyasında KOBİ’lerin önemi açıklamaktadır. KOBİ’ler ve büyük işletmeler arasındaki farklar ortaya koyularak büyük işletmelerin sorunları ve büyürken yapılan hatalar çerçevesinde KOBİ’lerin üstün yönleri ve küçük işletmelerin büyük işletmelere örnek oluşturması üzerinde durulmaktadır. Büyük işletmelerin KOBİ’lerin üstünlüklerini içererek büyük kalmaya devam edebilmesi için önerilen yeni yönetim modelleri hakkında bilgi verilmektedir. Çalışmanın uygulama kısmında ise anket çalışması ile belirlenen üstün özelliklerin KOBİ’lerde bulunup bulunmadığı, KOBİ’lerin performansına katkı sağlayıp sağlamadığı ve söz konusu özelliklerin büyük organizasyonlara uygulanıp uygulanamayacağına ilişkin veriler elde edilmekte ve SPSS programında yürütülen istatistiksel analiz çalışmaları ile sonuçlar tespit edilmektedir. Uygulama modeli ve hipotezlerden hareketle elde edilen bulgulara faktör analizi ve Anova uygulanarak değerlendirme yapıldığında; KOBİ’lerin performansına etki derecesine göre sırasıyla müşterilerle doğrudan iletişim, hızlı olma, esneklik ve uyum sağlama, çalışanlarla yakın ilişkiler kurma ve niş pazara yönelme olarak incelenen tüm faktörlerin etkili olduğu ve aynı zamanda faktörlerin varlığının 250 kişiden az çalışana sahip olmadan etkilendiği sonucuna varılmıştır. Son olarak sonuçların teoride elde edilen bilgilerle ve yeni yönetim modelleriyle birlikte değerlendirmesi yapılmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract In this study it is confirmed that advantages of small organizations which are determined with the help of researches, are found in small and medium sixed enterprises in İstanbul and Bursa or not and than the effects of these advantages on the firms’ performance is investigated. Also one of the aims of this study is to have a view of big organizations can involve these advantages or not. According to these aims information is given about today’s business world, then organizations according to their sizes, historical development in the world and Turkey and importance of SMEs are explained. Differences between SMEs and big businesses are displayed and in the frame of big businesses’ problems and growing faults, the advantages of SMEs and epitomizing to big businesses are asserted. Information is given about the new management techniques which provide big businesses both involve the advantages of SMEs and still being big. In the application part, data are gained about existence of advantages, the effects on performance of SMEs and applicability of these advantages on big organizations by the help of survey. These data are statistically analyzed in SPSS with Factor analysis and Anova by using the model and hypothesis. According to affect degree on performance the factors are sorted as direct communication to customers, being fast, being flexible, close relationships with workers and niche marketing. These factors also effected from having workers less than 250. At last the results are evaluated with theorical findings and new management models. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3188
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject KOBİ tr_TR
dc.subject Üstünlükler tr_TR
dc.subject Yeni Yönetim Modelleri tr_TR
dc.subject SME en_US
dc.subject Advantages en_US
dc.subject New Management Models en_US
dc.title Kobi’lerin Üstün Yönleri, Büyük İşletmelerin Bu Üstünlükleri İçermesi tr_TR
dc.title.alternative Advantages Of Smes, Big Businesses To Include These Advantages en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9498.pdf
Boyut:
535.8 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama