Rekabet Ortamında Otomotiv Sanayinin Yerseçimi Yönlendiricileri Ve Mekansal Etkileri İstanbul Metropoliten Alan Ve Yakın Çevresi Örneği

dc.contributor.advisor Yüzer, Mehmet Ali tr_TR
dc.contributor.author Entemiz, Gökçe tr_TR
dc.contributor.department Bölge Planlaması tr_TR
dc.contributor.department Regional Planning en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-06-27 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-06T07:36:31Z
dc.date.available 2015-08-06T07:36:31Z
dc.date.issued 2009-07-01 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Çalışmanın temel amacı; küreselleşmenin yarattığı etkiyle şekillenen rekabet ortamında, otomotiv sanayinin yerseçimi yönlendiricilerinin ve mekansal etkilerinin İstanbul Metropoliten Alan ve Yakın Çevresi’nde yer alan Mercedes Benz Türk ve AIOS örneklerinden yola çıkılarak çözümlenmesidir. Literatür araştırmasıyla, otomotiv sanayi sistemi ve bileşenleri; bu bileşenleri etkileyen faktörler ortaya koyularak araştırma kurgusu geliştirilmiştir. Firma yetkilileri ile mülakatlar yapılarak, otomotiv sanayi yerseçimi kriterleri ve ana sanayi firmalarının yarattığı doğrudan mekansal etkiler çözümlenmeye çalışılmıştır. Sonuç bölümünde; kavramsal çerçeve ve araştırma kurgusundan yola çıkılarak, otomotiv sanayiye ilişkin yerseçimi yönlendiricileri ve önem sırasına yönelik değerlendirme yapılarak, Türkiye’de otomotiv sanayinin optimum koşullarda performans gösterebilmesi adına öneriler geliştirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The main objective of the research is to find out the location determinants and spatial effects of the automotive industry by two researching units located in Istanbul Metropolitan Area and its surroundings, which are Mercedes Benz Türk and AIOS, in competition environment that are effected by globalization. By the literature review, the general automotive industry’s structural components and the factors effecting these components has been evaluated and research design has been developed. Data was collected by in-depth interviews with firm authorities to find location determinants of the automotive industry and its spatial effects. In the conclusion part of the study, through conceptual framework and research design, location determinants of the automotive industry and their rankings according to their importance has been evaluated. Eventually, policy tools has been defined for the automotive industry in order to perform in the optimum conditions. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8069
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Otomotiv sanayi tr_TR
dc.subject Yerseçimi yönlendiricileri tr_TR
dc.subject Mekansal etkiler tr_TR
dc.subject İstanbul Metropoliten Alan tr_TR
dc.subject Automotive industry en_US
dc.subject Location determinants en_US
dc.subject Spatial effects en_US
dc.subject Istanbul Metropolitan Area en_US
dc.title Rekabet Ortamında Otomotiv Sanayinin Yerseçimi Yönlendiricileri Ve Mekansal Etkileri İstanbul Metropoliten Alan Ve Yakın Çevresi Örneği tr_TR
dc.title.alternative Locatıon Determınants And Spatıal Effects Of Automotıve Industry In The Competıtıon Envıronment “case Of Istanbul Metropolıtan Area And Its Surroundıngs” en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9564.pdf
Boyut:
9.87 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama