Siltli Ve Killi Zeminlerin Tekrarlı Yükler Altındaki Davranışı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ülker, Mehmet Barış Can
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, dinamik burulmalı kesme deney aletiyle siltli ve killi zeminlerin dinamik davranış özellikleri araştırılmıştır. Bu amaçla çeşitli tekrarlı kayma gerilmesi oranlarında dinamik ve farklı deformasyon hızlarında statik deneyler yapılmıştır. Deney sonuçları, laboratuvarda hazırlanan ve araziden örselenmemiş olarak alınan numuneler olmak üzere iki ayrı şekilde ele alınmış, daha sonra bulunanlar hem birbiriyle hem de daha önce araştırmacıların yaptıklarıyla karşılaştırılmıştır. Sonuçlar genel olarak belli bir uyum içerisindedir. İnce daneli zeminin deprem sonrası statik mukavemeti önemli ölçüde azalmakta ve bu azalma numune özelliğine bağlı olmaktadır. Örselenmemiş numunelerin ise dinamik mukavemetleri laboratuvar numunelerine göre daha fazladır. Bu çalışmada ayrıca, deney numunelerinin yapısal özellikleri konsolidasyon öncesi ve konsolidasyon ve tekrarlı yükleme sonrası olmak üzere iki farklı durumda, optik mikroskop kullanılarak incelenmiştir. Bu iki durumda elde edilen sonuçlar birbiriyle karşılaştırılmış, deney numunelerinin yapısal özellikleri de görüntü analiz yöntemiyle belirlenmiştir. Genel olarak konsolidasyon ve tekrarlı yükleme sonrası boşluklu ve danesel yapıda değişim görülmüştür. Anizotropi ise örselenmemiş numunelerde artarken, laboratuvar numunelerinde fazla değişmemektedir.
In this study, using dynamic torsional shear apparatus, the cyclic behavior of silty and clayey soils was investigated. For this purpose, dynamic tests were performed at different shear stress ratios and static tests were performed at different strain rates. The test results were evaluated into two types of which one was determined using reconstituted specimens and the other one using undisturbed specimens. Then the findings were compared with each other and also with the previous results of other researchers. In general the results are in harmony. The post-cyclic strength of fine grained soil decrease significantly depending on the properties of the soil specimen. The dynamic strengths of undisturbed specimens are higher than the strengths of the reconstituted specimens. In this study the microstructural features of the test specimens were investigated by using an optical microscopy at two states as the pre-consolidation and post-consolidation and cyclic loading. The results of these two states were compared with each other and the microstructural features of the specimens were determined by the method of image analysis. In general a change in pore and grain structure was observed after consolidation and cyclic loading. Besides, the anisotropy increases in undisturbed specimens in contrast to reconstituted specimens.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Tekrarlı burulma momenti yüklemesi, silt ve kil zemin, laboratuvar numunesi, örselenmemiş numune, tekrarlı yükleme sonrası drenajsız statik mukavemet, optik mikroskop, mikrografik, resim işleme, mikroyapı analizi, Cyclic torque loading, silt and clay soil, reconstituted and undisturbed specimen, post-cyclic undrained static strength, optical microscopy, micrographic, image processing, microstructural analysis
Alıntı