Peyzaj Düzenlemelerinde Bitkisel Tasarım: Bahçeşehir Doğa Parkı Örneği

dc.contributor.advisor Yıldızcı, Ahmet Cengiz tr_TR
dc.contributor.author Erbaş, Ebru tr_TR
dc.contributor.department Peyzaj Planlama tr_TR
dc.contributor.department Landscape Planning en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-06T12:26:31Z
dc.date.available 2015-11-06T12:26:31Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract Bu çalışma, peyzaj mimarlığında çok önemli bir yere sahip olan bitkilerle nasıl tasarım yapılacağı hakkındadır. Bitkisel tasarımın görsel ve mekansal kalitesi, onun estetik anlamda başarısını sağlayan birincil etkendir ve bu sebeple bu çalışma bitkilerin işlevsel anlamda tasarımda kullanılmalarının yanısıra, mimari ve görsel özelliklerinin de sistematik bir şekilde incelenmesini ve böylelikle bitkilerin tüm potansiyellerini üç boyutlu bir tasarım aracı olarak açığa çıkarmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, tasarım için bitkileri araç yapan özellikleri keşfetmenin yanısıra tasarım disiplinleri arasındaki ortak ilkelerin bitkisel tasarıma da uygulanabileceğini göstermektedir. Bu kapsamda bitkisel tasarım öğeleri ve görsel kompozisyon ilkeleri açıklanmış ve tüm bu bilgiler ışığında anlatılan “Geriye Doğru Yöntemi” ile bu kavramların tasarıma nasıl uygulanacağı üzerinde durulmuştur. Tezin çalışma alanı olan “Bahçeşehir Doğa Parkı” ile ilgili araştırma kapsamında ise açıklanan kriterler değerlendirilerek parkın bitkisel tasarımı işlevsel ve estetik açıdan irdelenmiş ve son olarak da tasarımcılarla yapılan anketlerle profesyonel açıdan parkın görsel kompozisyon ilkelerine uygunluğu ve estetik başarısı değerlendirilmiştir. Alanla ilgili yapılan çalışmaların sonunda, Bahçeşehir Doğa Parkı’nın bitkilendirmesinde, işlevsel, ekolojik ve estetik açıdan bir bitkisel tasarımda başarıya ulaşmak için gerekli kriterlerin büyük çoğunluğunun yerine getirildiği ve buna ek olarak da yapılan iyi uygulama ve bakım çalışması sayesinde parkın bitkilendirme açısından başarıya ulaştığı sonucuna varılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract This study is about how to design with plants that play an imprtant role in the professions of landscape architecture. The visual and spatial quality of planting design is the primary factor that provides its sucess in the meaning of aesthetic, and so this study is an attempt to examine the architectural and visual qualities of plants systematicly in addition to using them in the meaning of functional and by this way ıt aims to uncover the full potential of plants as a three dimensional medium of design. It also aims to show both what planting design have in common with other design disciplines, as well as to explore the delightful characteristics which make plants a medium for design. In this concept, planting design elements and visual desing principles were explained and how these concepts can be applied through design by “Feed Back Method” was considered. In the investigation of “ Bahçeşehir Doğa Park” which is the study area of this thesis, the planting design of the park in terms of functional and aesthetic was examined by to be evaluated all topics which described in the study and finally the appropriateness of the park to visual design principles and ıts aesthetic success were determined by the questionnaires that were made with desingners. As a result of the studies related to the research area, it is being seen that the planting of Bahçeşehir Nature Park is quite successful by the meaning of all the criteria of planting design. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10111
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Bitkisel Tasarım tr_TR
dc.subject Bahçeşehir Doğa Parkı tr_TR
dc.subject Planting Design en_US
dc.subject Bahçeşehir Nature Park en_US
dc.title Peyzaj Düzenlemelerinde Bitkisel Tasarım: Bahçeşehir Doğa Parkı Örneği tr_TR
dc.title.alternative Planting Design In Landscape Arrangements: The Case Of Bahçeşehir Nature Park en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1460.pdf
Boyut:
7.9 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama