Organizasyonel Kültürün, Firmaların Yeni Ürün Tasarımı Anlayışlarına Ve Yapılanmalarına Etkisinin, Tasarım Denetim Araçları Kullanılarak Araştırılması

dc.contributor.advisor Er, Özlem tr_TR
dc.contributor.author Manzakoğlu, Bilgen T. tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Ürünleri Tasarımı tr_TR
dc.contributor.department Design of Industrial Products en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-06-23 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-29T10:19:35Z
dc.date.available 2015-04-29T10:19:35Z
dc.date.issued 2009-06-24 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Yeni ürün tasarımı gerçekleştirerek, yenilikçi ürünler üretmek firmaların pazarda rekabet gücünü arttırmaktadır. Başarılı bir ürün yeniliği gerçekleştirmek için organizasyon ortamının, firmalarda yeni ürün geliştirmeyi desteklemesi gerekmektedir. Organizasyon ortamındaki iletişim ve işbirliği firmaların yeni ürün geliştirme performanslarını etkileyen faktörler arasında öne çıkmaktadır. Firma içinde paylaşılan ortak değerler yaratmak, istenilen iletişimi ve işbirliğini sağlamak için, firma çalışanları tarafından benimsenen, güçlü ve etkili bir organizasyonel kültürün varlığı çok önemlidir. Organizasyonel kültür firma bünyesinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde davranışları, alışkanlıkları, ilişkileri, işin işleyiş tarzını yönlendiren ve etkileyen önemli bir çerçeve görevi yapmaktadır. Bu araştırmada, organizasyonel kültürün firmaların yeni ürün tasarımı anlayışlarını ve yapılanmalarını nasıl etkilediğini anlamak için de tasarım denetim araçları (design audit tools) kullanılmıştır. Geleneksel olarak denetimler firmaların finansal sistemleri ve finansal kayıtları ile ilgili bilgi toplama işlemleri ile ilişkilendirilmektedir. Başta finans ve muhasebe alanlarını kontrol etmek için ortaya çıkmış olan denetimler, organizasyonun diğer tüm faaliyetlerinin kontrol edilmesi gerekliliğinden yola çıkılarak daha farklı alanlarda da kullanılmaya başlanmıştır. Zira firmaların eksik ve yetersiz olduğu alanların belirlenip, gerekli değişiklikleri yapmak ve firmayı geliştirebilmek için düzenli olarak denetimlerin yapılması gerekmektedir. Tasarım denetimleri (design audits) firma ya da kurumların birçok faaliyet alanında, o anki performansları ile arzu edilen performansları arasındaki farkı tanımlamak için kullanılmakta ve performans arttırmak için gerekli eylem planlarının geliştirilmesinde kullanılacak bilgiyi sağlamaktadırlar. Tasarım denetim araçlarının en önemli amacı bir firmanın kendi eksiklerini tanımlamak sürekliliğini ve ilerlemesini sağlayarak organizasyon içinde düşünmeyi geliştirmektir. Organizasyonel kültür kapsamında yer alan konulara göre, tasarım denetim araçları yeni bir formatta tekrar düzenlenmiş ve ‘denetim anket formu’ oluşturulmuştur. Bu çalışmada, organizasyonel kültürün, firmaların yeni ürün tasarım anlayışlarına ve yapılanmalarına etkisi ‘denetim anket formu’ kullanılarak araştırılmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract Producing innovative products by performing new product designs, increase the competitive power of companies. To perform a successful product innovation, organizational environment of the company should support new product development. In the organizational environment, communication and collectivism are the most important factors which are effecting the company’s new product development performance. Creation of sharing values in the organization with providing communication and collectivism, that embraced all company employees, is very important for the presence of effective and powerful organizational culture. Organizational culture performs a major framework for all activities within the company by directing and effecting all behaviours, attitudes, relationships and working styles. In this research, design audit tools used in order to understand how organizational culture effects on the new product design undertanding and structuring of companies. Traditionally audits were associated with gaining information about financial systems and the financial records of a company. Auditing, mainly began for controlling the financial and accounting system of the company’s, now used for controlling the organizations over all other performing areas. In order to provide the organizational development of the company and to determine unsufficient performance and deficiencies, auditing should performed regularly. Design audits used to identify gaps between current and desired performance and provide information for the necessity of developing action plans to increase the performance in many activiy areas of companies or businesses. Major aim of design audit tools is to determine the deficiencies of the company and develope consideration in the organization to provide improvements and continuity. According to the subjects of organizational culture, design audits are rearranged and ‘audit survey form’ composed. This thesis researchs, the effect of organizational culture on the new product design understanding and structuring of companies by using ‘audit survey form’. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/948
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject yeni ürün tasarımı tr_TR
dc.subject organizasyonel kültür tr_TR
dc.subject inovasyon tr_TR
dc.subject tasarım denetim araçları tr_TR
dc.subject new product design en_US
dc.subject organizational culture en_US
dc.subject innovative performance en_US
dc.subject design audit tools en_US
dc.title Organizasyonel Kültürün, Firmaların Yeni Ürün Tasarımı Anlayışlarına Ve Yapılanmalarına Etkisinin, Tasarım Denetim Araçları Kullanılarak Araştırılması tr_TR
dc.title.alternative Investigating The Effects Of Organizational Culture On The New Product Design Understanding And Structuring Of Companies, By Using ‘design Audit Tools’ en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9491.pdf
Boyut:
15.39 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama