Organizasyonel Kültürün, Firmaların Yeni Ürün Tasarımı Anlayışlarına Ve Yapılanmalarına Etkisinin, Tasarım Denetim Araçları Kullanılarak Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-24
Yazarlar
Manzakoğlu, Bilgen T.
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yeni ürün tasarımı gerçekleştirerek, yenilikçi ürünler üretmek firmaların pazarda rekabet gücünü arttırmaktadır. Başarılı bir ürün yeniliği gerçekleştirmek için organizasyon ortamının, firmalarda yeni ürün geliştirmeyi desteklemesi gerekmektedir. Organizasyon ortamındaki iletişim ve işbirliği firmaların yeni ürün geliştirme performanslarını etkileyen faktörler arasında öne çıkmaktadır. Firma içinde paylaşılan ortak değerler yaratmak, istenilen iletişimi ve işbirliğini sağlamak için, firma çalışanları tarafından benimsenen, güçlü ve etkili bir organizasyonel kültürün varlığı çok önemlidir. Organizasyonel kültür firma bünyesinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde davranışları, alışkanlıkları, ilişkileri, işin işleyiş tarzını yönlendiren ve etkileyen önemli bir çerçeve görevi yapmaktadır. Bu araştırmada, organizasyonel kültürün firmaların yeni ürün tasarımı anlayışlarını ve yapılanmalarını nasıl etkilediğini anlamak için de tasarım denetim araçları (design audit tools) kullanılmıştır. Geleneksel olarak denetimler firmaların finansal sistemleri ve finansal kayıtları ile ilgili bilgi toplama işlemleri ile ilişkilendirilmektedir. Başta finans ve muhasebe alanlarını kontrol etmek için ortaya çıkmış olan denetimler, organizasyonun diğer tüm faaliyetlerinin kontrol edilmesi gerekliliğinden yola çıkılarak daha farklı alanlarda da kullanılmaya başlanmıştır. Zira firmaların eksik ve yetersiz olduğu alanların belirlenip, gerekli değişiklikleri yapmak ve firmayı geliştirebilmek için düzenli olarak denetimlerin yapılması gerekmektedir. Tasarım denetimleri (design audits) firma ya da kurumların birçok faaliyet alanında, o anki performansları ile arzu edilen performansları arasındaki farkı tanımlamak için kullanılmakta ve performans arttırmak için gerekli eylem planlarının geliştirilmesinde kullanılacak bilgiyi sağlamaktadırlar. Tasarım denetim araçlarının en önemli amacı bir firmanın kendi eksiklerini tanımlamak sürekliliğini ve ilerlemesini sağlayarak organizasyon içinde düşünmeyi geliştirmektir. Organizasyonel kültür kapsamında yer alan konulara göre, tasarım denetim araçları yeni bir formatta tekrar düzenlenmiş ve ‘denetim anket formu’ oluşturulmuştur. Bu çalışmada, organizasyonel kültürün, firmaların yeni ürün tasarım anlayışlarına ve yapılanmalarına etkisi ‘denetim anket formu’ kullanılarak araştırılmaktadır.
Producing innovative products by performing new product designs, increase the competitive power of companies. To perform a successful product innovation, organizational environment of the company should support new product development. In the organizational environment, communication and collectivism are the most important factors which are effecting the company’s new product development performance. Creation of sharing values in the organization with providing communication and collectivism, that embraced all company employees, is very important for the presence of effective and powerful organizational culture. Organizational culture performs a major framework for all activities within the company by directing and effecting all behaviours, attitudes, relationships and working styles. In this research, design audit tools used in order to understand how organizational culture effects on the new product design undertanding and structuring of companies. Traditionally audits were associated with gaining information about financial systems and the financial records of a company. Auditing, mainly began for controlling the financial and accounting system of the company’s, now used for controlling the organizations over all other performing areas. In order to provide the organizational development of the company and to determine unsufficient performance and deficiencies, auditing should performed regularly. Design audits used to identify gaps between current and desired performance and provide information for the necessity of developing action plans to increase the performance in many activiy areas of companies or businesses. Major aim of design audit tools is to determine the deficiencies of the company and develope consideration in the organization to provide improvements and continuity. According to the subjects of organizational culture, design audits are rearranged and ‘audit survey form’ composed. This thesis researchs, the effect of organizational culture on the new product design understanding and structuring of companies by using ‘audit survey form’.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
yeni ürün tasarımı, organizasyonel kültür, inovasyon, tasarım denetim araçları, new product design, organizational culture, innovative performance, design audit tools
Alıntı