Elekto Çekim Yöntemi İle Biyouyumlu Polimerlerden Nanolif Üretimi Ve Streptavidin İmmobilizasyonu

dc.contributor.advisor Saraç, A. Sezai tr_TR
dc.contributor.author Polat, Ece tr_TR
dc.contributor.authorID 435643 tr_TR
dc.contributor.department Nanobilim ve Nanomühendislik tr_TR
dc.contributor.department Nanoscience and Nanoengineering en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-07-05 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-09T16:21:34Z
dc.date.available 2015-07-09T16:21:34Z
dc.date.issued 2012-12-25 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Günümüzde, nanolifler sahip oldukları yüksek yüzey alanı hacim oranına bağlı olarak birçok biyomedikal uygulamada tercih edilmektedir. Poli (antranilik asit) sahip olduğu karboksil grubu nedeniyle protein immobilizasyon çalışmalarında kullanılabilecek polianilin türevi bir polimerdir. Biyouyumlu polimerler ise toksik olmamaları ve kolay degrede olabilmeleri gibi özelliklere sahipken, yapılarında fonksiyonel grupları olmamalı nedeniyle protein immobilizasyon çalışmalarında ve hücre tutunma çalışmalarında kullanımı sınırlıdır. Bu çalışmada, öncelikle poli (antranilik asit) ile biyouyumlu polimerler olan polivinilpirolidon ve polikaprolakton karışımları gerçekleştirilerek gelecekte kullanım amaçları için fonksiyonel yüzeye sahip polimerler elde edilmiştir. Bu polimerlerden nanolif üretebilmek için elektro çekim yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca, kondüktometre ve elektrokimyasal empedans spektroskopisi kullanılarak elektro çekim çözeltileri ve üretilen nanoliflerin iletkenlikleri tayin edilmiştir. Sonrasında, streptavidin proteini en hidrofobik özelliğe sahip nanolifler üzerine immobilize edilmiştir. Sonuçlara göre üretilen bu nanoliflerin gelecekte birçok biyolojik amaçlı uygulamalarda kullanılabileceği anlaşılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Nowadays, nanofibers have great attention in biomedical applications due to their properties of having high surface to volume ratio. Poly (anthranilic acid) is a special form of polyaniline that has carboxylic group which can be important for protein immobilization studies. Biocompatible polymers are important due to being non-toxic and easy degradation nature; nevertheless they are lack of functional groups which prevents their interaction with proteins and their use in cell adhesion studies. In this dissertation, poly (anthranilic acid) was blended with biocompatible polymers named poly (vinyl pyrrolidone) and polycaprolactone to have functionalized surface for future use purposes. To nanofiber production electrospinning method was applied. Also, both conductometer and electrochemical impedance spectroscopy was used to identify the conductivity of the electrospinning solutions and nanofibers. Furthermore, streptavidin was immobilized on to the nanofibers that were chosen as being more hydrophobic. The results indicated that these produced nanofibers can be used in many biological applications and sensing applications. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7218
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Elektro çekim tr_TR
dc.subject Poli (antranilik asit) tr_TR
dc.subject Polivinilpirolidon tr_TR
dc.subject Polikaprolakton tr_TR
dc.subject Nanolif tr_TR
dc.subject Electrospinning en_US
dc.subject Poly (anthranilic acid) en_US
dc.subject Poly (vinyl pyrrolidone) en_US
dc.subject Polycaprolactone en_US
dc.subject Nanofiber en_US
dc.title Elekto Çekim Yöntemi İle Biyouyumlu Polimerlerden Nanolif Üretimi Ve Streptavidin İmmobilizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Production Of Electrospun Nanofibers Of Biocompatible Polymers And A Study Of Streptavidin Immobilization en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12794.pdf
Boyut:
5.64 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama