Elekto Çekim Yöntemi İle Biyouyumlu Polimerlerden Nanolif Üretimi Ve Streptavidin İmmobilizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-12-25
Yazarlar
Polat, Ece
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde, nanolifler sahip oldukları yüksek yüzey alanı hacim oranına bağlı olarak birçok biyomedikal uygulamada tercih edilmektedir. Poli (antranilik asit) sahip olduğu karboksil grubu nedeniyle protein immobilizasyon çalışmalarında kullanılabilecek polianilin türevi bir polimerdir. Biyouyumlu polimerler ise toksik olmamaları ve kolay degrede olabilmeleri gibi özelliklere sahipken, yapılarında fonksiyonel grupları olmamalı nedeniyle protein immobilizasyon çalışmalarında ve hücre tutunma çalışmalarında kullanımı sınırlıdır. Bu çalışmada, öncelikle poli (antranilik asit) ile biyouyumlu polimerler olan polivinilpirolidon ve polikaprolakton karışımları gerçekleştirilerek gelecekte kullanım amaçları için fonksiyonel yüzeye sahip polimerler elde edilmiştir. Bu polimerlerden nanolif üretebilmek için elektro çekim yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca, kondüktometre ve elektrokimyasal empedans spektroskopisi kullanılarak elektro çekim çözeltileri ve üretilen nanoliflerin iletkenlikleri tayin edilmiştir. Sonrasında, streptavidin proteini en hidrofobik özelliğe sahip nanolifler üzerine immobilize edilmiştir. Sonuçlara göre üretilen bu nanoliflerin gelecekte birçok biyolojik amaçlı uygulamalarda kullanılabileceği anlaşılmıştır.
Nowadays, nanofibers have great attention in biomedical applications due to their properties of having high surface to volume ratio. Poly (anthranilic acid) is a special form of polyaniline that has carboxylic group which can be important for protein immobilization studies. Biocompatible polymers are important due to being non-toxic and easy degradation nature; nevertheless they are lack of functional groups which prevents their interaction with proteins and their use in cell adhesion studies. In this dissertation, poly (anthranilic acid) was blended with biocompatible polymers named poly (vinyl pyrrolidone) and polycaprolactone to have functionalized surface for future use purposes. To nanofiber production electrospinning method was applied. Also, both conductometer and electrochemical impedance spectroscopy was used to identify the conductivity of the electrospinning solutions and nanofibers. Furthermore, streptavidin was immobilized on to the nanofibers that were chosen as being more hydrophobic. The results indicated that these produced nanofibers can be used in many biological applications and sensing applications.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Elektro çekim, Poli (antranilik asit), Polivinilpirolidon, Polikaprolakton, Nanolif, Electrospinning, Poly (anthranilic acid), Poly (vinyl pyrrolidone), Polycaprolactone, Nanofiber
Alıntı