Betonarme Taşıyıcı Sistemlerin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Performansının Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Celep, Zekai tr_TR
dc.contributor.author Karakaya, Mustafa tr_TR
dc.contributor.authorID 10024768 tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2013 tr_TR
dc.date.accessioned 2014-01-16 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:29:12Z
dc.date.available 2015-07-03T11:29:12Z
dc.date.issued 2014-01-17 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, ikiden sekiz kata kadar yedi adet yapının, aynı malzeme, kat planı ve minimum (veya minimuma yakın) boyutlandırma esas alınarak tasarımı yapılmıştır. Daha sonra bu yapılar mevcut yapı olarak kabul edilerek Doğrusal Olmayan Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile performans değerlendirmesi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar ise, karşılaştırmalı değerlendirilerek, yatay yük taşıma kapasitesine bağlı olarak hangi yapının daha güvenli olduğu sorusuna cevap aranmıştır. Ayrıca Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analiz yapılarak Doğrusal Olmayan Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’nin ne kadar yaklaşık sonuç verdiği incelenmiştir. Çalışmada elde edilen veriler doğrultusunda, yapılar Deprem Yönetmeliği’ndeki doğrusal olan yöntemlerle aynı kriterler esas alınarak tasarlanmış olasalar da, gerçekte düşük katlı yapıların, yüsek katlı yapılara göre daha yüksek yatay yük taşıma kapasitesine sahip oldukları ve depreme karşı daha dayanıklı oldukları düşünülmektedir. Zaman Tanım Alanında yapılan analizler sonucu elde edilen zamana bağlı en büyük taban kesme kuvveti ve tepe yerdeğiştirmesi değerleri ile statik itme eğrilerinin yakın sonuçlar verdiği görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract In this study, seven buildings ranging from having two to eight floors were designed with linear evaluation methods in accordance with Turkish Seismic Code 2007. Then these buildings were assumed to be current buildings and performance evaluation was conducted with the Non-Linear Incremental Equivalent Earthquake Load Method which is an application of Modal Pushover Analysis. An answer was sought for which of the buildings is more secure in regard to horizontal load carrying capacity, with the help of comparative interpretation of the obtained results. Besides, Non-Linear Time History Analyze was also applied in order to determine the reliability of Non-Linear Incremental Equivalent Earthquake Load Method. Data obtained from the study shows that although the buildings have been designed through the criteria which are exactly identical to the linear methods in Seismic Regulation, practically low-rise buildings are more durable against earthquakes than high-rise constructions due to their higher capacity of bearing horizontal load. It has been seen that the biggest base shear force (time-dependent) and roof displacement value, which have been calculated in consequence of time history analyses, have yielded proximate results with pushover curves. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6701
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Doğrusal Olmayan Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi tr_TR
dc.subject Performans Değerlendirmesi tr_TR
dc.subject Yatay Yük Taşıma Kapasitesi tr_TR
dc.subject Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analiz tr_TR
dc.subject Taban Kesme Kuvveti tr_TR
dc.subject Tepe Yerdeğiştirmesi tr_TR
dc.subject Statik İtme Eğrisi tr_TR
dc.subject Non-Linear Incremental Equivalent Earthquake Load Method en_US
dc.subject Performance Evaluation en_US
dc.subject Horizontal Load Carrying Capacity en_US
dc.subject Non-Linear Time History Analyze en_US
dc.subject Base Shear Force en_US
dc.subject Roof Displacement en_US
dc.subject Pushover Curve en_US
dc.title Betonarme Taşıyıcı Sistemlerin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Performansının Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Performance Evaluation Of Reinforced Concrete Systems With Nonlinear Methods en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
14171.pdf
Boyut:
5.89 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama