Siklohekzen Oksid Türü Makromonomerlerin Sentezi Ve Fotokimyasal Katyonik Polimerizasyonda Kullanımları

dc.contributor.advisor Yağcı, Yusuf tr_TR
dc.contributor.author İzgin, Öner tr_TR
dc.contributor.department Polimer Bilim ve Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Polymer Science and Technology en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-11T14:21:46Z
dc.date.available 2015-11-11T14:21:46Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada poli(e-kaprolakton) ve polistiren makromonomerleri siklohekzen tipi alkollerden başlayarak kontrollü polimerizasyon yöntemleriyle sentezlendi. Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu (ATRP) ve Kontrollü Halka Açılması Polimerizasyonu (CROP) polimerizasyon yöntemleri olarak kullanıldı. Bu işlemde, başlangıç maddesinin bir ucu polimerizasyondan zincir büyümesine olanak sağlarken diğer ucu ise epoksidasyon reaksiyonu için bir reaktif grup olarak yer almaktadır. Bir diğer uç epoksidasyona açıkken başlangıç bir uçtan gerçekleşecektir. Elde edilen makromonomerler, siklohekzen oksid gibi düşük molekül ağırlıklı monomerlerin varlığında ve yokluğunda fotobaşlatılmış katyonik halka açılması polimerizasyonunda kullanıldı. Ayrıca, poli(e-kaprolakton) ve polistiren segmentleri taşıyan makromonomerler birbirleriyle bağlandı. Polimerlerin yapısal özellikleri Jel Geçirgenlik Kromotografisi (GPC) ve Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi (NMR)ile incelendi. tr_TR
dc.description.abstract In this study, poly(e-caprolactone) and polystyrene macromonomers were synthesized starting from cyclohexene type alcohol by controlled polymerization techniques. In this process, Controlled Ring Opening Polymerization (CROP) and Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) were used as the polymerization methods. The initiation proceeded at the one end of the starting compound while the other was convenient site for the epoxidation. The obtained macromonomers were used in photoinitiated cationic polymerization in the presence and absence of low molecular weight monomers, such as cyclohexene oxide. Moreover, macromonomers possessing poly(e-caprolactone) and polystyrene segments were also utilized without any additional low molecular weight monomerin conjuction with each other. The structrural characteristics of the polymers also were investigated by Gel Permeation Chromotography (GPC) and Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR). en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10243
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject CROP tr_TR
dc.subject ATRP tr_TR
dc.subject Fotobaşlatılmış Katyonik Polimerizasyon tr_TR
dc.subject Makromonomer tr_TR
dc.subject Kopolimerizasyon tr_TR
dc.subject CROP en_US
dc.subject ATRP en_US
dc.subject Photoinitiated Cationic Polymerization en_US
dc.subject Macromonomer en_US
dc.subject Copolymerization. en_US
dc.title Siklohekzen Oksid Türü Makromonomerlerin Sentezi Ve Fotokimyasal Katyonik Polimerizasyonda Kullanımları tr_TR
dc.title.alternative Synthesis Of Cyclohexene Oxide Type Macromonomers And Their Use In Photochemical Cationic Polymerization en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2440.pdf
Boyut:
1.86 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama