Bilişim Teknolojilerinin Banka Şubelerinin Performansına Olan Etkisinin Kaynak Temelli Yaklaşım İle İncelenmesi

dc.contributor.advisor Polat, Seçkin tr_TR
dc.contributor.author Çakırtaş, Hikmet tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Industrial Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-10-27 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-18T16:49:31Z
dc.date.available 2015-06-18T16:49:31Z
dc.date.issued 2010-11-02 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bilişim Teknolojileri potansiyelinin firmalara performans avantajı sağlama konusu araştırmacılar tarafından yoğun ilgi görmüş konulardan biridir. Bu ilgi, stratejik BT değerinin ve onun firma performansına etkilerinin araştırıldığı çok sayıda akademik çalışmanın yapılmasına neden olmuştur. Bu çalışma Kaynak Temelli Yaklaşımı temel alarak geliştirmiş olduğu model ile BT’nin üstün banka şubesi performansına olan katkısının altında yatan temel mekanizmaları açıklamayı hedeflemektedir. Kaynak Temelli Teori, firmaların pazarda rekabet edebilmeleri için kaynak ve yeteneklerinin temel oluşturduğunu savunmaktadır. Bu fikirden yola çıkarak, bu tez çalışması bankacılık seköründe Bilişim Teknolojileri kaynak ve yeteneklerinin şube performansını etkileyip etkilemediğini araştırmaktadır. Bu amaçla anket tasarımı yapılmış ve toplanan veriler aracılığıyla kurulmuş olan teorik model Yapısal Eşitlik Modeli kullanılarak test edilmiştir. Sonuçta, BS yeteneklerinin, BT’nin şube öz yetkinliklerine katkı sağlamada etkili olduğu ve şube öz yetkinliklerinde oluşan katkının da şube performansını etkilediği belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The potential of providing performance advantage of Information Technology has been an intriguing subject for academicians and practitioners. Therefore, strategic IT value and its impact on performance has been researched in numerous academic studies for years. In this study, resource based view is used to explain the underlying mechanisms about the contribution of information technology on superior bank branch performance. Resource based view is based on the idea that core competencies are the essential items for the firms in order to compete in the market. Drawing from this notion, this study researches the effect of IS resources and capabilities on branch performance. To clarify the relationship between those constructs, a survey instrument was constructed through a process that included past research in strategic management and management information systems. Gathered data by means of survey, were analyzed by using Structural Equation Modeling and conducted hypotheses were tested. As a result, we found that branch performance is influenced by IS capabilities and also IS capabilities are influenced by IS resources. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5744
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Stratejik yönetim tr_TR
dc.subject kaynak temelli yaklaşım tr_TR
dc.subject yapısal eşitlik modeli tr_TR
dc.subject banka şubeleri tr_TR
dc.subject Strategic management en_US
dc.subject resource based view en_US
dc.subject structural equation model en_US
dc.subject bank branches en_US
dc.title Bilişim Teknolojilerinin Banka Şubelerinin Performansına Olan Etkisinin Kaynak Temelli Yaklaşım İle İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative The Effect Of Information Technology On Bank Branches’ Performance: A Resource Based Perspective en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11093.pdf
Boyut:
877 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama