Tepe Kent Yerleşmelerinde Psiko-sosyal Alan Olgusunun Konut Örüntüleri İle İlişkisi; Uçhisar Örneği

dc.contributor.advisor Ünlü, Alper tr_TR
dc.contributor.author Cimşit, Fitnat tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-06-20 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-01T19:40:36Z
dc.date.available 2015-07-01T19:40:36Z
dc.date.issued 2008-11-19 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı Anadolu’daki “tepe kent” morfolojilerini kurucu etkilerin, psiko-sosyal alan olgusu bağlamında konut örüntülerini yönlendirdiğini ortaya koymaktır. Bu bağlamda, yerleşmenin bağlamsal etkenleri ve o yerleşmede yaşayan toplumun davranışsal organizasyonlarının mekana yansıyan dizimsel görünümlerindeki farklılaşmalar Kapadokya Bölgesi Uçhisar yerleşmesi örneğinde araştırılmıştır. Tepe kent konutlarının psiko-sosyal alan analizi için kullanılacak belirleyiciler, sınır-eşik ve ortak eylem düğüm noktaları çerçevesinde kaleye bağlı farklı konumlardaki konutlarda karşılaştırmalı olarak araştırılmıştır. Araştırmanın dayanağı olan hipotezin geçerliliğini denemek üzere alan çalışması kapsamında iki farklı yöntem kullanılmıştır. İlk yöntem olarak, gözlemle elde edilen davranışsal verilerin semalar ve istatistiksel yöntemlerle belirlenmiş ve rölövelerle elde edilen semalar “Georgia Institute of Technology” lisanslı “Spatialist” programı yardımıyla mekansal dizim verilerine dönüştürülmüş ve istatistik bağıntılar yardımıyla yorumlanmıştır. Sonuç olarak, sokak üzerinde sürekli doku oluşturan yamaca yaslı dam konutları, sıralı ve dışadönük yapı sergileyerek kentin savunma davranışına ait ipuçları sergilemektedir. Avlu etrafında parçalı düzenleri ile tepe konutları, içe dönük yapıları itibariyle çıkmaz sokaklar üzerinde yerleşmiş ve avlu duvarları ile çevrelenmişlerdir. Bu iki durum, sınır-eşik ve ortak eylem düğüm noktalarının davranışsal ve dizimsel analizleri sonucunda farklı psiko-sosyal alan görünümleri ortaya koyarak hipotezi desteklemiştir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to explore the territorial behavior and their effects on spatial morphology, For that purpose, the contextual effects of the settlements and the differentiations among the spatial configurations of the housing pattern through the effects of behavioral organizations have been explored with the case of Uchisar Cappadocia. The boundary-threshold and node as morphological characteristics comparatively examined between the different locations; the fortress and the valley of the settlement. To be able to explore the hypothesis which is based on this research two methods have been used within the case study. First method is to transform the observational-behavioral data to schemata and the second method is to transform the plans to syntactic data with the help of the program named “Spatialist” licensed by “Georgia Institute of Technology”. Consequently, all the data is questioned by statistical analyses. The continuous pattern of the valley houses faces the street and they have shallow configurations. On the contrary, the houses on the top of the hill are courtyard houses on cul-de-sacs and show dispersed and well protected structure with high courtyard walls. These two different configurations support the hypothesis via the analysis of boundary-threshold and node morphologies in different locations through the idea of the territoriality. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6350
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Psiko-sosyal Alan tr_TR
dc.subject Anadolu Tepe Kentleri tr_TR
dc.subject Konut Morfolojisi tr_TR
dc.subject Mekansal Dizim tr_TR
dc.subject Territorial Space en_US
dc.subject Anatolian Citadels en_US
dc.subject Housing Morphology en_US
dc.subject Space Syntax en_US
dc.title Tepe Kent Yerleşmelerinde Psiko-sosyal Alan Olgusunun Konut Örüntüleri İle İlişkisi; Uçhisar Örneği tr_TR
dc.title.alternative The Relationship Between Concept Of Territorial Space And Housing Pattern In Citadel Settlements; The Case Of Uchisar en_US
dc.type doctoralThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8510.pdf
Boyut:
11.27 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama