Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamasını Etkileyen Temel Başarı Faktörlerinin Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Bolat, Bersam tr_TR
dc.contributor.author Tandoğan, Sevgi Nurdan tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T07:00:08Z
dc.date.available 2015-05-18T07:00:08Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, KKP uygulamasını etkileyen temel başarı faktörleri üzerinde durulmuş ve bir anket çalışması ile KKP uygulamasının aşamaları sırasında işletmeleri etkileyen temel başarı kriterlerleri, uygulama aşamalarına göre gruplanarak benzer çalışmalar için temel oluşturacak bir model geliştirilmiştir. Yapılan anket sonucunda, firmalar için sistem mimarisinin seçimi, etkin bir proje yürütücüsünün varlığı, KKP uygulaması için gerekli kaynakların tahsisi, uzman danışman desteğinin sağlanması ile hedeflerin net ve açık olması kriterleri diğer bütün uygulama kriterleri arasında en önemli kriterler olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca firmaların ortaklık yapısı, çalışan sayısı ve uygulama süresi gibi özelliklerine göre de KKP uygulaması sırasında etkili olan temel başarı faktörleri bulunmuştur. Bulunan faktörler aşama modeli üzerine de oturtulmuş, her bir aşamada önemli olan faktörler belirtilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, basic factors on successful ERP implementation are studied and also basic success criteria during the implementation stages and the differences of criteria based on the firm characteristics. These success factors are grouped due to their stages and developed a model for further researches. According to survey results; architecture choices, asset of a project champion, dedicated resources, use of consultants and clear goals and objectives about ERP are the most important factors among the others. Also effective implementation factors like partnership structure, employee numbers and implementation time of the firms are studied. These factors are yet defined on stage model. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2036
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject KKP tr_TR
dc.subject Uygulama süreci tr_TR
dc.subject Aşama Modeli tr_TR
dc.subject ERP en_US
dc.subject Implementation en_US
dc.subject Stage Model en_US
dc.title Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamasını Etkileyen Temel Başarı Faktörlerinin Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluation Of Key Success Factors That Effect Erp Implementation en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4691.pdf
Boyut:
1.33 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama