Mimarlıkta Ve Endüstriyel Tasarımda Organik Ve Ekspresyonisttik Yaklaşımlar

dc.contributor.advisor Özer, Filiz tr_TR
dc.contributor.author Görk, Reyhan tr_TR
dc.contributor.department Mimarlık Tarihi tr_TR
dc.contributor.department History of Architecture en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-01T08:03:46Z
dc.date.available 2015-12-01T08:03:46Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, mimarlık ve endüstriyel tasarım disiplinleri değerlendirilirken organik ve ekspresyonisttik terimlerinin anlamları irdelenmektedir. Bu araştırmanın ana teması; ekspresyonisttik mimarlık ve ekspresyonisttik endüstriyel tasarım ile ilişkileri göz önünde tutularak, organik mimarlık ve organik endüstriyel tasarım arasındaki benzerlik ve farklılıkları anlamaya çalışmaktır. Tüm çalışma boyunca; organik ve ekspresyonisttik terimlerinin gelişimi, var ise anlamlarındaki ayrılık veya benzerlik ayrı ayrı hem mimarlık hem de endüstriyel tasarım tarihsel perspektifi içerisinde vurgulanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın sonucunda mimarlıktaki organik eğilimin endüstriyel tasarımdaki organik eğilimle eşzamanlı olmadığı görülmüştür. Doğal olarak organik teriminin mimarlıktaki anlamı endüstriyel tasarımda anlaşılan organikten farklıdır. Organik mimarlık ve organik endüstriyel tasarımdaki kronolojik ve anlamsal farklılıklar bir yana, mimarlık disiplininin kendi içinde organik ve ekspresyonisttik terimleri farklı anlamlar taşır. Kısaca, organik mimarlık ile ekspresyonist mimarlık aynı şey değildir. Öte yandan, hem mimarlık ve hem de endüstriyel tasarım alanındaki ekspresyonisttik eğilimlerin eşzamanlı olduğu görülmektedir. Endüstriyel tasarım çerçevesinden bakıldığında organik ve ekspresyonistik terimlerinin aynı anlama geldiği anlaşılmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract In this study while evaluating architecture and industrial design, the meanings of both organic and expressionistic have been discussed. The main theme of this research is to understand the differences or similarities between organic architecture and organic industrial design and their relation to expressionistic architecture and expressionistic industrial design. The whole study is going to emphasize this distinction and the development of two terms—organic and expressionistic—separately within a historical perspective of industrial design and architecture. This difference has been also seen in their chronology. The period of the organic trend in architecture is not synchronous with the organic trend in industrial design. Naturally, the meaning of organic in architecture differs from the meaning in industrial design. Beside their chronological difference, expressionistic architecture is definitely different from organic architecture according to Wright's understanding. On the other hand, expressionistic trends falls nearly in the same period in both areas and in the end we see that the meaning of organic industrial design has the same meaning with expressionistic in industrial design. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10750
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Mimarlık tr_TR
dc.subject Endüstriyel Tasarım tr_TR
dc.subject Organik tr_TR
dc.subject Ekspresyonisttik tr_TR
dc.subject Plastik formlar tr_TR
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Industrial Design en_US
dc.subject Organic en_US
dc.subject Expressionistic en_US
dc.subject Plastic Forms en_US
dc.title Mimarlıkta Ve Endüstriyel Tasarımda Organik Ve Ekspresyonisttik Yaklaşımlar tr_TR
dc.title.alternative Organic And Expressionistic Trends In Architecture And Industrial Design en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
728.pdf
Boyut:
35.07 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama