Mekan Hareketlerinin Fiziksel, Topolojik Ve Deneyimsel Bağlamlar Üzerinden İncelenmesi

dc.contributor.advisor Kahvecioğlu, Hüseyin tr_TR
dc.contributor.author Başar, Can tr_TR
dc.contributor.authorID 10029127 tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2014 tr_TR
dc.date.accessioned 2014-02-27 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T14:01:54Z
dc.date.available 2015-05-28T14:01:54Z
dc.date.issued 2014-02-27 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014 en_US
dc.description.abstract Mekan hareketlerini ele alan bu çalışma, hareketi mekanda görünür kılan ve hareketli mekansal üretimler oluşturmayı sağlayan katmanların neler olduğu sorusu üzerine kurulmuştur. Öncelikle mekansal harekete neden olan sebepleri inceleyen araştırma daha sonra hareketin fiziksel yapısını kavramak adına geometri ve malzeme boyutlarını, sonrasında mekanla kurduğu ilişkiyi anlamak için topoloji boyutunu ve son olarak da kullanıcısı ile oluşturduğu etkileşim ve deneyim boyutlarını ele almıştır. Elde edilen bütün veriler bir kompozisyon havuzunda toparlanarak mekansal hareketlere dair mimari bir harita oluşturulmuştur. Mekan hareketleri, sağladıkları fonksiyonel olasılıkların yanında mekanla kurduğu fiziksel, topolojik ve etkileşimsel ilişkiler çerçevesinden de değerlendirilmelidir. Bu sayede hareketin, mimari alanda sadece fiziksel eylemleri tanımlayan teknik bir terim olmaktan kurtarılması ve kendi konturları olan bir tasarım yaklaşımı haline getirilmesi amaçlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract This study has started with the question of what are the layers of movement that enable to create spatial movement or a visible movement in a building part. Primarily the research examines the underlying reasons of spatial movement. In order to understand the physical structure of movement; its geometry and material layers are examined, then within the topology layer its spatial context is examined and lastly in the interaction layer; experimental context of spatial movement and user interrelations are investigated. All the data to be obtained will be collected in a pool in order to create an architectural map that is related with spatial movement. As the movement has a complicated and multidimensional nature, this study throws light on just a part of a big stratification map which generates basic layers of spatial movement. Besides the functional possibilities of spatial movements ; the spatial, experimental and interactional aspects of the phenomenon free the movement from being just a technical or engineering term in architectural field. The study attempts to reform the movement concept as a design approach which has its own borders in architectural field. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3487
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Mekansal hareket tr_TR
dc.subject hareketin katmanları tr_TR
dc.subject hareketin morfolojisi tr_TR
dc.subject hareketin geometrisi tr_TR
dc.subject hareketin topolojisi tr_TR
dc.subject kinetik mimarlık tr_TR
dc.subject etkileşimli mimarlık tr_TR
dc.subject adapte edilebilir mimarlık tr_TR
dc.subject hareketli yapı elemanları tr_TR
dc.subject Spatial movement en_US
dc.subject layer of movement en_US
dc.subject morphology of movement en_US
dc.subject geometry of movement en_US
dc.subject topology of movement en_US
dc.subject kinetic architecture en_US
dc.subject interactive architecture en_US
dc.subject adaptable architecture en_US
dc.subject movable building elements en_US
dc.title Mekan Hareketlerinin Fiziksel, Topolojik Ve Deneyimsel Bağlamlar Üzerinden İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative The Survey Of Spatial Movement In Physical, Topological And Experimental Context en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
14387.pdf
Boyut:
19.39 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama