Akıllı Binalarda Alt Sistem Değerlendirmesi: İstanbul Örneği

dc.contributor.advisor Oral, Gül Koçlar tr_TR
dc.contributor.author Mangan, Suzi Dilara tr_TR
dc.contributor.department Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-10T12:44:33Z
dc.date.available 2015-08-10T12:44:33Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, akıllı binaların tanımı, farklı kişi ve çalışma gruplarının verdiği tanımlar doğrultusunda ele alınmış olup bu tanımları destekleyici doğrultuda akıllı binalara ilişkin genel özellikler, tasarım, yapım, yönetim ve enerji korunumu açısından irdelenerek açıklanmıştır. Yurtdışında yapılmış akıllı bina örneklerine yer verilmiştir. Akıllı binalarda alt sistem değerlendirilmesinde etkili olan sistemler, pasif bina alt sistemleri (ısıtma, iklimlendirme ve aydınlatma enerjisi korunumunda etkili olan doğal ve yapma çevreye ilişkin tasarım parametreleri) ve aktif bina alt sistemleri(HVAC sistemi, elektriksel güç sistemi, aydınlatma sistemi, yangın güvenlik sistemleri, asansör sistemleri, giriş kontrol ve güvenlik sistemleri, bina otomasyon sistemi, haberleşme ve bilgisayar network sistemleri, enerji yönetimi ve izleme sistemleri) olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda, İstanbul’da seçilen 20 akıllı binada yapılmış olan anket çalışması ile akıllı binaların genel bina bilgileri, bina kabuk ve strüktür bilgileri, servis sistemleri ve enerji tüketimleri başlıkları altında elde edilen bulgular değerlendirilmiş ve seçilen binaların genel tanıtımları yapılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, intelligent buildings descriptions are dealed with according to intelligent buildings definitions given by different person and working groups. Supporting these definitions, general qualities of intelligent buildings are explained with design, construction, management and energy conservation subjects. Intelligent buildings examples in foreign countries are given. The effective systems in evaluation of intelligent buildings subsystems, are argued out as passive building subsystems (design parameters of natural and built environment are effective on heating, air conditioning and lighting energy conservation) and active building subsystems (HVAC system, electric power system, lighting system, vertical transportation system, fire protection system, access control and security system, building automation system, communication and computer network systems, energy monitoring and management systems). In parallel with this, questionaire study is applied to selected 20 intelligent buildings in İstanbul. Findings of this study are evaluated according to general building issues, building envelope and structure issues, service systems and energy consumptions. In İstanbul selected 20 buildings’ general qualities are introduced. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8209
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject akıllı binalar tr_TR
dc.subject enerji korunumu tr_TR
dc.subject pasif bina alt sistemleri tr_TR
dc.subject aktif bina alt sistemleri tr_TR
dc.subject istanbul tr_TR
dc.subject intelligent buildings en_US
dc.subject energy conservation en_US
dc.subject passive building subsystems en_US
dc.subject active building subsystems en_US
dc.subject istanbul en_US
dc.title Akıllı Binalarda Alt Sistem Değerlendirmesi: İstanbul Örneği tr_TR
dc.title.alternative Evaluation Of Intelligent Building Subsystems: Istanbul Case en_US
dc.type Master Thesis
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4237.pdf
Boyut:
7.18 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama