Türk Musikisi Devlet Konservatuarları'nda Musiki Eğitimi

dc.contributor.advisor Çolakoğlu (ciner), Eser tr_TR
dc.contributor.author Çelik, Günay tr_TR
dc.contributor.authorID 22654 tr_TR
dc.contributor.department Türk Müziği tr_TR
dc.contributor.department Turkish Music en_US
dc.date 1992 tr_TR
dc.date.accessioned 2019-03-15T11:54:56Z
dc.date.available 2019-03-15T11:54:56Z
dc.date.issued 1992 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992 tr_TR
dc.description Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1992 en_US
dc.description.abstract TÜRK MUSİKÎSİ DEVLET KONSERVATUARI 'NDA MUSİKİ EĞİTİMİ" konulu tezimiz ile ilgili çalışmalarımızı gerçekleştirdiğimizde musikimizin eğitimi ve öğretiminde en anlamlı ve önem arzeden kuruluş olarak İ.T.ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı karşımıza çıkmaktadır. 1975 yılında Milli Eğitim Bakanlığı 'na bağlı olarak kurulan ve 1976 'da öğretime başlayan Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, daha sonraları bir ara Kültür Bakanlığı bünyesinde yeralmış, nihayet 1983 yılında da İstanbul Teknik tini ver sitesi' ne bağlanarak, üniversite bünyesi içinde akademik hüviyet kazanmıştır. 17 yıldır hizmet veren bu anlamlı kuruluşun kurulduğu günden bugüne büyük gelişmeler kaydettiği inkar edilemez bir gerçektir. Daha da ileri gideceği muhakkaktır. Ekonomik koşulların iyileştirilmesi, parasal kaynakların çoğaltılması ve yönetmeliklerde bazı düzenlemeler yapı larak konservatuar statüsüne uygunluğunun sağlanması ile musiki eğitimi arzu edilen daha üst düzeye ulaşacaktır. Türk musikisi ancak bu çatı altında her tür tehlike ve tahriklerden uzak, geçmişten günümüze, günümüzden geleceğe varlığını nesiller boyu sürdürecektir. Ve bu kuruluş, kendisini takip eden ve musikimize hizmet veren diğer kuruluşlara örnek ve önder olacaktır. Konservatuar ' larımızda musiki eğitimini incelediğimizde, tesbit ettiğimiz olumlu ve olumsuz yönler tezimiz içerisinde yer almıştır. Ancak, musikimiz adına olumlu yönlerin ağır bastığı da bariz bir şekilde gözlenmektedir. Bu araştırma musikimiz ve onun eğitimi-öğretiminin parlak bir gelecek vadetmekte olduğunu ve Atatürk'ün arzuladığı düzeye ulaşabileceğini müjdelemiştir. tr_TR
dc.description.abstract Having accomplished our studies on the teaching systems of Turkish music in the state conservatory, we happen to come across the "Turkish Music state Conservatory" which is attached to Technical University of Istanbul is the most important foundation in teaching this music. Turkish Music stat3 Conservatory which was firstly established under the authority of the ministry of public Education, has later on been taken over by Ministry of culture with an interministerial agreement and lately been brought under the authority of Istanbul Technical university Rectorate gaining an academic identity. This meaningful institution has served our country for seventeen years and has made a lot of progress mear while and will hopefully make more with in the coming years. Education in the conservatory will be brought to a much betler status after some financial sources have been supplied and some changes in the administration regulations have been made. Turkish music will continue its existance for many more years through "generations and will be kept away from any danger or destruction continuing to be a model and also a leader for the following institutions of its kind. We have tried to study the education system xn our conservatory in relation to its positive and negative points and feel happy because we can clearly notice that the positivenesses are more. This research has also been the bearer of the good news that our music and its teaching systems will soon come to the level which has been desired by our great leader, Atatürk. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.A. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/17922
dc.language tur tr_TR
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Eğitim ve Öğretim tr_TR
dc.subject Müzik tr_TR
dc.subject Konservatuvar tr_TR
dc.subject Müzik eğitimi tr_TR
dc.subject Türk sanat müziği tr_TR
dc.subject Education and Training en_US
dc.subject Music en_US
dc.subject Conservatory en_US
dc.subject Music education en_US
dc.subject Turkish art music en_US
dc.title Türk Musikisi Devlet Konservatuarları'nda Musiki Eğitimi tr_TR
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
22654.pdf
Boyut:
7.62 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama