Süreç İyileştirmede Cmmı Modelleri Ve Türkiye’de Cmmı Uygulamalarının Durumu

dc.contributor.advisor Sümen, Halefşan tr_TR
dc.contributor.author Erdoğmuş, Umur tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-06-08 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T06:59:52Z
dc.date.available 2015-05-18T06:59:52Z
dc.date.issued 2009-06-10 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Türkiye’de CMMI 3.seviyeyi belgelemiş firma ve kamu kurumlarının tecrübelerinden yararlanarak, ülkemizde CMMI uygulamalarının ne durumda olduğu, bu uygulama sürecinde firmaların yaşadıkları zorluklar ve sağladıkları faydalar ile ülkemizdeki CMMI danışmanlık hizmetleri ile ilgili genel bilgilerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Belirlenen bu amaç doğrultusunda, CMMI 3.seviyeyi belgelemiş bazı firmaların yetkilileri ve bir CMMI danışmanlık firması yetkilisi ile derinlemesine mülakat tekniği uygulanmıştır. Çalışma sonucunda, CMMI belgesi alma yolunda en kritik etmen olarak, üst yönetimin desteği ön plana çıkmaktadır. Firma üst yönetiminin CMMI uygulamalarına bağlılık göstermesi, inanması, çalışanlarına amacın ne olduğunu açık ve net bir biçimde anlatması ve iyileştirme çalışmalarının bütününü takip etmesi gerekmektedir. Bu değişimi yönetmek ve süreç bilincini oluşturmak için asıl gerekli olan insan odaklı olmaktır. Bir diğer önemli unsur ise, kalıcılıktır. Belli bir seviyeye ulaşmış bir firmanın, alınan belgeye güvenerek tüm iyileştirme çalışmalarını yavaşlatması veya sona erdirmesi kabul edilemez bir durumdur. Sürekli gelişen teknolojilerde her zaman yeni iyileştirme hedefleri konulmalı ve takip edilmelidir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, by utilizing experiences of the enterprises and public institutions that have certificated third level authorization of CMMI at Turkey, the state-of-the-art applications of CMMI, as well as depiction of difficulties and benefits the companies had during implementation process and additionally revelation of general information about consultancy services regarding CMMI have been inspected. Correspondingly, in-depth interview technique has been conducted to the authorized officers of a consultancy firm and some firms that have third level CMMI authorization. Considering the research results, top management support has taken over as the most crucial factor affecting receipt of CMMI certification. Top management of the company should be devoted to CMMI implementations, should believe in them, should explain the purpose of it to its employers clearly and explicitly and monitor the whole enhancement endeavors. In order to manage this transformation and develop process consciousness, main requisite is to become human-oriented. Moreover, another significant factor is permanence. It is unacceptable when a company that has reached to a certain level slows down the whole enhancement endeavors based on the relief of received certificate. Indeed, in the case of continuously evolving technologies, always new enhancement targets should be defined and tracked. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1927
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Süreç iyileştirme tr_TR
dc.subject Yazılım süreci tr_TR
dc.subject Yazılımda kalite tr_TR
dc.subject CMMI tr_TR
dc.subject Bütünleşik yetenek olgunluk modeli tr_TR
dc.subject Process improvement en_US
dc.subject Software process en_US
dc.subject Software quality en_US
dc.subject CMMI en_US
dc.subject Capability maturity model integration en_US
dc.title Süreç İyileştirmede Cmmı Modelleri Ve Türkiye’de Cmmı Uygulamalarının Durumu tr_TR
dc.title.alternative Process Improvement With Cmmi Models And Cmmi Implementation In Turkey: A State Of The Art Survey en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9356.pdf
Boyut:
1.12 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama