Titreşim Ve Dinamik Davranışlar Dikkate Alınarak Vagon Dinamik Parametrelerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-07
Yazarlar
Kaya, Ömer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalismada, bir rayli tasit vagonunun tek basina, ikili vagon ve üçlü vagon tren katari olarak toplu kütleli sistem modelleri olusturulmustur. Bu modeller için hareket denklemleri çikarilmis ve olusturulan matris çözümleri ile dogal frekanslari hesaplanmistir. Vagon katarinin bes adet vagon içerdigi duruma kadar dogal frekans hesabi yapan Matlab kodu yazilmis, bunun sonuçlari Adams programinda kurulan model sonuçlari ile dogrulanmistir. Vagon parametrelerinden hangisinin dogal frekans karakteristigi üzerinde fazla etkisi oldugunu anlayabilmek için her parametre için duyarlilik analizi yapilmistir. Ayrica, raydan gelen titresimlerin etkisini görebilmek amaciyla akslardan sinüsoidal bir harmonik ikaz uygulanmis ve bunun vagon kütleleri üzerindeki etkisi hesaplanmistir.
In this study, lumped system models of a rail vehicle are composed for one wagon, two wagons and three wagons respectively. The differential equations of motion are prepared for these models and calculated natural frequencies by using matrices. A Matlab code that calculates natural frequencies of five wagons is written and the results of this code are compared to Adams model results. A sensitivity analysis is applied in order to observe which wagon parameters are more dominant on the system natural frequencies. In addition to this, a sinusoidal harmonic excitation is applied to the axes for effects of vibration comes from rails.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Vagon, Modal, Dogal Frekans, Harmonik Ikaz, Matlab, Wagon, Modal, Natural Frequency, Harmonic Excitation, Matlab
Alıntı