Banka Yeniden Yapılandırması Ve Bankacılık Sektöründe Bir Erken Uyarı Modelinin Ampirik Olarak Test Edilmesi

dc.contributor.advisor Teker, Suat tr_TR
dc.contributor.author Topaler, Özay tr_TR
dc.contributor.authorID 122697 tr_TR
dc.contributor.department İşletme tr_TR
dc.contributor.department Management en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2019-02-08T07:44:01Z
dc.date.available 2019-02-08T07:44:01Z
dc.date.issued 2002 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2002 en_US
dc.description.abstract Finansal sistemlerdeki ve makroekonomik çevredeki değişim ve gelişmeler, tüm dünyada bankacılık sektörünü yeniden yapılanmaya zorlamıştır. Ayrıca, hükümetlerin yürüttüğü ekonomik programlar da, bankaların uzun vadede yeniden yapılanmasını gerektirmiştir. Ülkeler, bankacılık krizlerini çözmede değişik başarı düzeylerine sahip çok farklı yaklaşımlar sergilemektedirler. Liberalleşmenin yürürlüğe girdiği son 20 yıl boyunca, Türk bankacılık sistemi önemli ölçüde büyümüş ve sermaye tabanını artırmıştır. Ancak, ülkenin uzun vadeli makroekonomik problemleri bu potansiyeli sınırlamıştır. IMF ile yapılan son anlaşma ile hükümet, "Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı"nı yürürlüğe koymuştur. Bu programla beraber, bankalar faaliyetlerini yeniden yapılandırma ihtiyacı duymuşlardır. Bu çalışmada, banka yeniden yapılandırması teorik olarak incelendikten sonra, banka yeniden yapılandırmasında ülke deneyimleriyle ilgili bir araştırmaya yer verilmiş ve Türk bankacılık sektöründe bu konudaki gelişmeler incelenmiştir. Son olarak, bankacılık sektöründe bir erken uyarı modeli, lojistik regresyon analizi kullanılarak test edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Banka Yeniden Yapılandırması, Bankacılık Krizleri, Lojistik Regresyon tr_TR
dc.description.abstract Changes and developments in macroeconomic environment and financial systems have urged restructuring banks and banking sector all over the world. Also economic programs driven by governments needed banks to restructure in long term. Countries take many different approaches to resolving their banking crisis, with different degrees of success. Since the liberalization took effect over the last two decades, the Turkish banking system has grown considerably and increased its funding base. However, the country's long term macroeconomic problems limited this potential. After the most recent agreement with IMF, the government has been driving the "Banking Sector Restructuring Program". Under this program, banks need to restructure their operations. In this research the concept of bank restructuring is theorically examined, after which a study of country experiences in bank restructuring and developments in the Turkish banking sector are reviewed. Finally, an early warning model in banking sector is tested by using logistic regression. Keywords: Bank Restructuring, Banking Crisis, Logistic Regression en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.A. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/17648
dc.language tur tr_TR
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject İşletme tr_TR
dc.subject Bankacılık sektörü tr_TR
dc.subject Bankalar tr_TR
dc.subject Erken uyarı sistemleri tr_TR
dc.subject Lojistik regresyon analizi tr_TR
dc.subject Yeniden yapılanma tr_TR
dc.subject Business Administration en_US
dc.subject Banking sector en_US
dc.subject Banks en_US
dc.subject Early warning systems en_US
dc.subject Logistic regression analysis en_US
dc.subject Restructuring en_US
dc.title Banka Yeniden Yapılandırması Ve Bankacılık Sektöründe Bir Erken Uyarı Modelinin Ampirik Olarak Test Edilmesi tr_TR
dc.title.alternative Bank Restructuring And Empirical Testing An Early Warning Model For Banking Sector en_US
dc.type Master Thesis
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
122697.pdf
Boyut:
4.17 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama