Kültür-mekan Etkileşimine Bağlı Şehirsel Doku Farklılaşmaları : Kumkapı-süleymaniye Örneği

dc.contributor.advisor Giritlioğlu, Cengiz tr_TR
dc.contributor.author Erez, Hale tr_TR
dc.contributor.department Şehirsel Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Urban Design en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-06T12:26:33Z
dc.date.available 2015-11-06T12:26:33Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, kuramsal bilgilerin mekansal oluşumlarla birlikte değerlendirilmesi yoluyla, şehrin genel makroformu üzerinde kültürel ve toplumsal etmenlerin yerleşme dokusuna etkilerini incelenmiştir. Tüm bu etkileşimler ve etkileşimi yönlendiren etmenlerin süreç içindeki değişim ve dönüşümlerinin saptanması için örnek alanlar üzerinde analitik etüt çalışması gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen analitik etüt ve yapı envanteri ile, tez çalışmasında hedeflenen; kültürel yapıya bağlı şehirsel mekan farklılaşmasını etkileyen etmenlerin ve yönlendiricilerin belirlenmesi ve geleceğe dönük tespiti için, sosyal ve fiziksel bir altyapı oluşturulmuş; kuramsal bilgilerin uygulamaya dönük veriler elde etmeye olanak sağlaması esasına dayalı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study by evaluating the theoretical data together with the spacial formations, the effects of the cultural and social factors on the general macro-form of the city to the texture of the settlements has been examined. In order to determine the changes and the transformations of all these interactions and the factors directing the interaction during the process, analytical research has been made on the sample areas. With the analytical research that is realized and the structural inventory the object of the thesis has been realized. This object is; to form a social and physical structure in order to determine and to establish for the future the factors and the directors affecting the differentiation of the space of the city due to cultural structure; to make a study in order to make the theoretical information give data directed towards application. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10120
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Şehirsel mekan tr_TR
dc.subject Toplum tr_TR
dc.subject Kültür tr_TR
dc.subject Urban space en_US
dc.subject Society en_US
dc.subject Culture en_US
dc.title Kültür-mekan Etkileşimine Bağlı Şehirsel Doku Farklılaşmaları : Kumkapı-süleymaniye Örneği tr_TR
dc.title.alternative The Differentiation Of Urban Pattern In Relation With Interaction Of Culture And Space The Case Of Kumkapi And Suleymaniye en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1817.pdf
Boyut:
2.91 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama