Planlama Sürecinde Kentsel Tasarımın Tanımı Ve Rolünün Tanımlanması İçin Bir Yöntem Denemesi; Örnekleme Alanı Türkiye

dc.contributor.advisor Suher, Hande tr_TR
dc.contributor.author Ayataç, Hatice Karabay tr_TR
dc.contributor.department Şehirsel Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Urban Design en_US
dc.date 2000 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-11T15:56:39Z
dc.date.available 2015-12-11T15:56:39Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000 en_US
dc.description.abstract Bu çalışma, gelişmiş ülkelerde gittikçe gelişen ve genişleyen kapsamı ile yalnızca iyi bir çevre değil fakat aynı zamanda kaliteli kentsel yaşam, kamu yararı gibi toplumsal değerlerle de tanımlanan bir anlama ulaşan ve geniş kapsamlı planlamada ürün değil süreç olarak değerlendirilen kentsel tasarımın gelişmekte olan ülkelerde, özellikle Türkiye'de özgün toplumsal, tarihi, kültürel değerlerin yaşatılmasında kent planlama, kentsel tasarım bütünlüğü içinde uygun bir araç olacağı varsayımı ile geliştirilmiştir. Belirlenen varsayıma bağlı olarak çalışmanın amacı ise, gelişmekte olan bir ülke olarak değerlendirilen ülkemiz için uygun tanımlamayı ve süreci geliştirmektir. Kuramsal çalışmalarla birlikte Türkiye'de mevcut planlama sürecinde kentsel tasarımın yeri ve rolünün tanımlanması için iki aşamalı analiz kapsamında, sürece dahil olan katılım gruplarına (öğretim üyeleri, A karne plancılar, büyükşehir belediyeleri imar ve planlama müdürlükleri, mimar, kent planlama ve peyzaj mimarlığı meslek odaları şube başkanları) belirlenen içerik ve düzeyde soruların yöneltildiği anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen verilerin sıklık dağılımı, çapraz tablolar ve faktör analizi istatiksel yöntemleri ile yapılan değerlendirmeleri ve tezin bütünü ele alınarak, öneriler süreç akış diyagramı kapsamında geliştirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract This study, in the developing country with expending and developing content, Urban design is not only a good environment but also a quality of life, it has meaning which is defined with social values as a social benefit and in the comprehensive plan, is evaluated as a process not a product at the same time the urban design has been developed as a hypothesis which can be an appropriate tool for keeping alive cultural values, history and original social values in the developing countries especially in Turkey. The aim of the study, as being dependent on determined hypothesis, has improved appropriate definition a process for our country which is evaluated as a developing country. With the studies of theory, for definition of the function and role of urban design in the present planning process in Turkey; in two analysis containing the study of inquiry that the determined and the different level questions are asked, has been done to sampling groups (educational staff, planners have A licence, the department of Metropolitan Municipality who are interested in urban planning, Chambers of Architects, Urban Planners and Landscape Architects that works in TMMOB) . The frequency of getting data's, crosstables and factor analysis with their statistics methods, the evaluating the whole thesis, the suggestions have been improved in the diagram of process. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11330
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kentsel Tasarım tr_TR
dc.subject Kamu Yararı tr_TR
dc.subject Kentsel Tasarım Süreci. tr_TR
dc.subject Urban Design en_US
dc.subject Public Interest en_US
dc.subject Urban Design Process. en_US
dc.title Planlama Sürecinde Kentsel Tasarımın Tanımı Ve Rolünün Tanımlanması İçin Bir Yöntem Denemesi; Örnekleme Alanı Türkiye tr_TR
dc.title.alternative A Methodological Essay To Describe The Role And The Function Of Urban Design In Planning Process; The Case Of Turkey en_US
dc.type doctoralThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
37.pdf
Boyut:
14.75 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama