Clıck Reaksiyonu Aracılığıyla Farklı Kollu H-tipi Terpolimer Sentezi

dc.contributor.advisor Tunca, Ümit tr_TR
dc.contributor.author Çöte, Gülay tr_TR
dc.contributor.department Polimer Bilim ve Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Polymer Science and Technology en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-16T12:09:17Z
dc.date.available 2015-06-16T12:09:17Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, sırasıyla Nitroksit Ortamlı Radikal Polimerizasyon (NMP), Atom Transfer Radikal Polimerizasyon (ATRP) yöntemleri ve click reaksiyonunu kullanarak farklı kollu H-tipi terpolimer hazırlandı. Bu amaç için, ilk olarak yapısında tersiyer bromür (ATRP için) ve 2,2,6,6-tetrametilpiperidin-1-iloksi (TEMPO) (NMP için) ve alkin (Click reaksiyonu için) fonksiyonu içeren farklı kollu 3 fonksiyonlu başlatıcı, 7, sentezlendi. Başlatıcı 7, stirenin Nitroksit Ortamlı Radikal Polimerizasyonu, metil metakrilatın Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu gibi yaşayan radikal polimerizasyonları ve alkin-azid fonksiyonlarının click reaksiyonu ile kontrollü molekül ağırlığına ve düşük molekül ağırlığı dağılımına (Mw/Mn=1.33, 1.16) sahip (PS)(PMMA)-PtBA-(PMMA)(PS) ve (PS)(PMMA)-PEG-(PMMA)(PS) olmak üzere 2 çeşit farklı kollu H-tipi polimer elde etmek için kullanıldı. GPC, 1H-NMR, DSC ve AFM analizlerinden elde edilen sonuçlar hem başlatıcı hem de H-tipi terpolimer sentezinin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini göstermiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, we prepared a novel H type terpolymer with an alkyne, TEMPO, and tertiary bromide function via combination of atom transfer radical polymerization (ATRP), nitroxide mediated polymerization (NMP) routes, and click reaction. For this purpose, first, mikto-functional initiator, 7, with tertiary bromide (for ATRP), 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yloxy (TEMPO) (for NMP), and alkyne (for click reaction) functionalities was synthesized. The initiator 7 thus obtained was used in the subsequent living radical polymerization routes such as ATRP of MMA and NMP of St, and click reaction of alkyne and azide groups respectively, in order to give H type terpolymer, (PS)(PMMA)-PtBA-(PMMA)(PS) and (PS)(PMMA)-PEG-(PMMA)(PS) with controlled molecular weight and low polydispersity (Mw/Mn=1.33, 1.16). GPC traces, 1H-NMR, DSC, and AFM investigations show that both initiator and polymerization were carried out successfully. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5612
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Click Reaksiyonu tr_TR
dc.subject atom transfer radikal polimerizasyonu tr_TR
dc.subject nitroksit ortamlı radikal polimerizasyonu tr_TR
dc.subject H-tipli polimerler tr_TR
dc.subject polistiren tr_TR
dc.subject poli(metil metakrilat) tr_TR
dc.subject poli(ter-butil akrilat) tr_TR
dc.subject poli(etilen glikol) tr_TR
dc.subject Click reaction en_US
dc.subject atom transfer radical reaction en_US
dc.subject nitroxide mediated polymerization en_US
dc.subject H-shaped polymers en_US
dc.subject polystyrene en_US
dc.subject poly(methyl methacrylate) en_US
dc.subject poly(tert-butyl acrylate) en_US
dc.subject poly(ethylene glycol) en_US
dc.title Clıck Reaksiyonu Aracılığıyla Farklı Kollu H-tipi Terpolimer Sentezi tr_TR
dc.title.alternative Heteroarm H-shaped Terpolymers Through Click Reaction en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4643.pdf
Boyut:
1.08 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama